HydX: “T4 – en vinst för eleven, HydX och Ystad”

HydX fortsätter att satsa på det fjärde teknikåret, T4, i samarbete med Ystad Gymnasium.

Fjärde teknikåret fyller ett väldigt bra gap mellan studentexamen och universitetsexamen. Det ger ungdomar en bra väg in i arbetslivet och vi kan dra nytta av att duktig arbetskraft väljer att stanna i regionen”, förklarar Mattias Salomonsson, logistik och produktionschef på HydX.   

T4 en vinst för eleven, HydX och Ystad

I snart sex år har HydX engagerat sig i det fjärde teknikåret på Ystads Gymnasium. Under ett läsår får tio elever en utbildning i “Design- och produktutveckling” alternativt  “Produktionsteknik – Automation” med värdefull praktik. Det ger eleven specialkompetens för ett arbete inom teknikbranschen med en titel som gymnasieingenjör.
– För mig som student kändes det väldigt roligt att få komma ut på ett företag och arbeta praktiskt med verkliga projekt, säger Anton Mårtensson som anställdes på HydX efter sitt år på T4. – De kunskaper jag fick under det året har varit ovärderliga.
Hösten 2021 startade åtta elever det fjärde teknikåret, tre av dem är tjejer. Under året kommer eleverna att varva studierna på gymnasiet med nästan tre månaders arbetsplatsförlagt lärande, APL, hos lokala företag. Hos HydX får eleverna en bred bild av företaget och under de inledande tre veckorna tar de del av alla processer, för att få en inblick i hur företaget fungerar. Därefter får de, i dialog med handläggaren, välja den tekniska inriktning de vill specialisera sig på.
Satsningen har varit en stor framgång och det finns elever som väljer tekniska utbildningen på Ystad Gymnasium för att kunna bygga på sin utbildning med det fjärde teknikåret, T4.
– Jag valde min utbildning just för att kunna gå T4. Det känns motiverande att veta att det finns möjligheter att få en stabil utbildning som kan leda till jobb här, i vår region, säger Elis Andersson, som går i första året på teknikprogrammet.

T4 Fjärde teknikåret Ystad Gymnasium HydX

T4 en vinst för eleverna, företagen och regionen

Redan under det första året av det treåriga tekniska programmet engagerar sig HydX och andra sponsorföretag i utbildningen. Det ger företagen en möjlighet att påverka det fjärde året i samråd med skola.
– Utbildningen ger en mycket bra bas och rätt person, som visar framfötterna under sina elva veckors praktik, har bra möjligheter till anställning. De elever som anställs hos oss, eller något av de andra sponsorföretagen får sedan ytterligare specialistutbildning, berättar Mattias Salomonsson.
– Det medverkar till att eleverna i flera avseenden får samma kompetens som de elever som har en universitetsutbildning inom hydraulik, men de slipper lämna vår region. Vi ser detta som en stor vinst för eleven, för oss som företag och för vår region.

Antagningen till T4 sker under vårterminen och för att vara behörig behöver eleven ha en studentexamen från ett tekniskt program, samt vara högst 22 år gammal. Utbildningen pågår under ett år och eleven har 3 veckor APL under hösten och åtta veckor under våren. Efter avslutad utbildning blir eleven utexaminerad gymnasieingenjör.

Läs hela reportaget på HydX hemsida: “T4 – en vinst för eleven, HydX och Ystad”.