Erasmusprojektet äntligen igång

Efter en lång ansökningsprocess fick Ystad Gymnasium bidrag för personalfortbildning, som kommer att sträcka sig över en period på ett och ett halvt år. Elva personer, med olika professioner, från Österport har under veckan varit i Barcelona på första kursen, med rubriken:

Happy Schools: Positive Education for Well-Being and Life-Skills Development

Dagarna har bland annat varit fyllda med föreläsningar och aktiviteter kring hur man kan använda positiv psykologi i undervisningen. ERASMUS är en förkortning som betyder European Region Action Scheme for the Mobility of University Students. 

 

 

Postad i
Rulla till toppen