Elevhälsa

Hej, vi finns till för dig som elev!

Elevhälsan är på plats varje skoldag

Vi arbetar främst hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja våra elevers utveckling mot utbildningens mål. Det kan innebära att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Vi har fokus på dig som enskild elev.

Vi arbetar också med våra elevers arbetsmiljö, skolans värdegrund, arbete mot kränkande behandling, undervisning om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet och sex- och samlevnadsundervisning. Som stöd i detta finns bl a handlingsplanen för en drogfri gymnasieskola.

Orka plugga

En serie filmer om att orka plugga från Utbildningsradion

Specialpedagog

 • Arbetar mot grupper, pedagoger och enskilda elever kring inkluderande lärmiljöer.
 • Utvecklar anpassningar och extra stöd för elever i behov av detta.
 • Erbjuder föreläsningar och fortbildningar i grupp för elever och pedagoger om bl.a. läs– och skrivsvårigheter, npf, studieteknik.
 • Genomför pedagogisk kartläggning, utredning och underlag för vidare remisser vid behov tex läs– och skriv, npf eller intyg vid körkortstudier.
 • Erbjuder motiverande samtal.
Anna Nilsson

Anna Nilsson

Specialpedagog
BA, EE, FT, HT, HV, RL
anna.nilsson(a)edu.ystad.se
0709 23 07 02

Charlotta Linde

Charlotta Linde

Specialpedagog
FS, NA, TE
charlotta.linde(a)edu.ystad.se
0709 23 07 01

Helle Korsgaard

Helle Korsgaard

Specialpedagog
BF, NB, VO
helle.korsgaard(a)edu.ystad.se
0704 31 17 01

Lina Mårtensson

Lina Mårtensson

Specialpedagog
Område 4
lina.martensson(a)edu.ystad.se
0724-67 63 45

Nina Johansson Nilsson

Nina Johansson

Specialpedagog
EK, ES, SA
nina.johansson(a)edu.ystad.se
0704 34 05 83

Heltidsmentorer

 • Stöttning med planering och strukturering av studier, samt uppföljning
 • Till viss del stödjande samtal
 • Stöttning vid kontakt mellan lärare och elev vid behov
 • Kontakt med vårdnadshavare vid behov
 • Deltagande insatser i det förebyggande och främjande arbetet
Liam Öjvindsson Hörgård

Liam Öjvindsson Hörgård

Heltidsmentor
NA
liam.ojvindssonhorgard(a)edu.ystad.se
0704-34 05 98

Lina Lagerman

Lina Lagerman

Heltidsmentor
TE
lina.lagerman(a)edu.ystad.se
0732 30 12 34

Lovisa Andersson

Lovisa Ek

Heltidsmentor
EK
lovisa.ek(a)edu.ystad.se
0704 31 17 11

Marielle Engdahl

Marielle Engdahl

Heltidsmentor
ES
marielle.engdahl(a)edu.ystad.se
0709 27 61 08

Martin Larsson

Martin Larsson

Heltidsmentor
FS
martin.larsson(a)edu.ystad.se
072-467 68 45

Sandra Ljunglycka

Sandra Ljunglycka

Heltidsmentor
SA
sandra.ljunglycka(a)edu.ystad.se
0724 67 63 01

Speciallärare

 • Arbetar mot grupper, pedagoger och ibland enskilda elever och ger stöd kring ett visst ämne.
 • Hjälper de elever som är i behov med extra anpassningar och extra stöd enskilt eller i liten grupp.
 • Genomför pedagogiska kartläggningar i matematik.
Andreas Månsson

Andreas Månsson

Speciallärare
andreas.mansson(a)edu.ystad.se
0724-67 62 80

Ann Cedrenius

Ann Cedrenius

Speciallärare
ann.cedrenius(a)edu.ystad.se
0704 34 05 75

Camilla Lindmark

Camilla Lindmark

Speciallärare
EK, SA
camilla.lindmark(a)edu.ystad.se
0724-67 63 19

Caroline Lundgren

Caroline Lundgren

Speciallärare
caroline.lundgren(a)edu.ystad.se
0724-67 62 82

Kristina Persson

Kristina Persson

Speciallärare
matematik
kristina.persson(a)edu.ystad.se
0704 34 05 96

Magdalena Hedenborg

Magdalena Hedenborg

Speciallärare
BF, NB, VO
magdalena.hedenborg(a)edu.ystad.se
0724-67 63 27

Kurator

 • Arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser.
 • Stödsamtal med enskild elev.
 • Arbete med elever i grupp, klassarbete och gruppsamtal.
 • Viss handledning och konsultation till skolpersonal.
 • Samverkar mellan olika myndigheter, såsom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin-habilitering, polisen, sjukvården, ungdomsmottagningen etc.
 • Krishantering.
 • Viss hantering av CSN.
Bitte Solvestad

Bitte Solvestad

Skolkurator
BF, NB, VO
bitte.solvestad(a)ystad.se
0704 31 17 05

Camilla Tedevik

Camilla Tedevik

Skolkurator
BA, EE, FT, HT, HV, RL
camilla.tedevik(a)ystad.se
0708 46 00 65

Diana Flintberg

Diana Flintberg

Skolkurator
IM, IA, IAF, 4NP, 4IP
diana.flintberg(a)ystad.se
0731 43 01 77

Gunilla Alväng

Gunilla Alväng

Skolkurator
FS, NA, TE
gunilla.alvang(a)ystad.se
0730 39 16 25

Helena Sundqvist

Helena Sundqvist

Skolkurator
EK, ES, SA
helena.sundqvist(a)ystad.se
0709 23 07 08

Jessica Åström

Jessica Åström

Skolkurator
EK, ES, SA
jessica.astrom@ystad.se
0721-67 71 48

 

 

Skolsköterska

 • Träffar alla i åk 1 för ett hälsobesök och arbetar därifrån med att följa upp de elever med oroande ohälsa.
 • Erbjuder och ger kompletterande vaccinationer enligt det svenska vaccinationsprogrammet.
 • Hjälper och stöttar elever kring förändring av vanor så som mat, sömn, rörelse, tobak, m.m.
 • Finns tillgänglig med öppen mottagning för enkla sjukvårdande uppgifter.
 • Remitterar vidare till annan vårdgivare.
 • Är delaktig i utredningar kring läs- och skrivsvårigheter.
Agnes Conradsen

Agnes Conradsen

Skolsköterska
GYSÄR, IM
agnes.conradsen(a)ystad.se
0709-23 07 22

 

Ann Claughton Wallin

Ann Claughton Wallin

Skolsköterska
ann.claughton-wallin(a)ystad.se
0709-23 07 22

Kristina Jakobsson

Kristina Jakobsson

Skolsköterska
BF, NB, VO
kristina.jakobsson(a)ystad.se
0709 23 07 18

Linda Mallin

Linda Mallin

Skolsköterska
BA, EE, FT, HT, HV, RL
linda.mallin(a)ystad.se
0738-01 29 44

Lisa Persson

Lisa Persson

Skolsköterska
FS, NA, TE
lisa.persson(a)ystad.se
0709-47 70 02

Susanne Nilsson

Susanne Nilsson

Skolsköterska
susanne.nilsson(a)ystad.se
0709-23 07 49

Studie- och yrkesvägledning

 • Samtal med elever om yrke och framtid.
 • Motiverande samtal
 • Information till elever i grupp, klass och enskilt
 • Övergripande informationsinsatser på skolan
charles_svennergard

Charles Svennergård

Studie- och yrkesvägledare
FS, IMYFS, NA, TE, T4
charles.svennergard(a)ystad.se
0704 34 05 44

Cindi Lundgren

Cindi Lundgren

Studie- och yrkesvägledare
BA, EE, FT, IMYBA
cindi.lundgren(a)ystad.se
0704 34 05 23

Fredrik Jönsson

Fredrik Jönsson

Studie- och yrkesvägledare
IA, IAF, IMS, IMYFT, IMYNB
fredrik.jonsson(a)ystad.se
0724-67 62 86

Jennie Lang

Jennie Lang

Studie- och yrkesvägledare
BF, NB, VO, IMYVO
jennie.lang(a)ystad.se
0704 34 05 52

Karin Niden

Karin Cederström-Nidén

Studie- och yrkesvägledare
EK, SA, ES
0724 67 68 42
karin.niden(a)ystad.se

Katharina Paulsson

Katharina Paulsson

Studie- och yrkesvägledare
HV, HT, RL, IMYRL, Anpassad gymnasieskola
katharina.paulsson(a)ystad.se
0704 34 05 50

mali2426

Malin Hansmark

Studie- och yrkesvägledare

Skolvärdar

 • Skolvärdar rör sig runt i verksamheten och kommunicerar med eleverna
 • Skolvärdar är ett stöd för eleverna och hjälper till där det behövs
 • Stöttar och hjälper till i skolrestaurangen bland eleverna
 • Arbetar med att skapa lugn och trivsel för eleverna i skolan
Kerstin Wegard

Kerstin Wegard

Skolvärd
annika.wegard(a)edu.ystad.se
0724- 67 63 60

Mohammad Mohammad

Mohammad Mohammad

Skolvärd
mohammad(a)ystad.se
0724- 67 63 20

Psykolog

 • Arbetar med handledning, utbildning och konsultation till personal.
 • Arbetar med bedömning av inlärningssvårigheter och psykisk ohälsa hos elever.
 • Stöd i krissituationer.
Rulla till toppen