Elevhälsa

Hej, vi finns till för dig som elev!

Här på Ystad Gymnasium

har vi elevhälsan på plats varje skoldag och vi arbetar främst hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja våra elevers utveckling mot utbildningens mål. Det kan innebära att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Vi har fokus på dig som enskild elev.

Vi arbetar också med våra elevers arbetsmiljö, skolans värdegrund, arbete mot kränkande behandling, undervisning om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet och sex- och samlevnadsundervisning. Som stöd i detta finns bla handlingsplanen för en drogfri gymnasieskola.

pil_ner_left_white

Skolsköterska

 • Träffar alla i Åk 1 för ett hälsobesök och att därifrån arbeta och följa upp de elever med oroande ohälsa
 • Erbjuder och ger kompletterande vaccinationer enligt det svenska vaccinationsprogrammet
 • Hjälper och stöttar elever kring förändring av vanor så som mat, sömn, rörelse, tobak, m.m.
 • Finns tillgänglig med öppen mottagning en för enkla sjukvårdande uppgifter
 • Remitterar vidare till annan vårdgivare
 • Är delaktig i utredningar kring läs- och skrivsvårigheter
Kristina Jakobsson

Kristina Jakobsson

Skolsköterska
Område 1
kristina.jakobsson(a)ystad.se
0709 23 07 18

Ulrika Akej

Ulrika Akej

Skolsköterska
Område 2 och 6 (HA)
ulrika.akej(a)ystad.se
0709 23 07 49

Helen Zeylon

Helen Zeylon

Skolsköterska
Område 3 och 6 (EK)
helen.zeylon(a)ystad.se
0709 47 73 13

Lotta Olander

Lotta Olander

Skolsköterska
Område 4
lotta.olander(a)ystad.se
0704 31 17 10

Lisa Persson

Lisa Persson

Skolsköterska
Område 5
lisa.persson(a)ystad.se
0709 23 07 22

Kurator

 • Arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser
 • Stödsamtal med enskild elev
 • Arbete med elever i grupp, klassarbete och gruppsamtal
 • Viss handledning och konsultation till skolpersonal
 • Samverkan mellan olika myndigheter, såsom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin-habilitering, polisen, sjukvården, ungdomsmottagningen etc.
 • Krishantering
 • Viss hantering av CSN
Bitte Solvestad

Bitte Solvestad

Skolkurator
Område 1
bitte.solvestad(a)ystad.se
0704 31 17 05

Gunilla Alväng

Gunilla Alväng

Skolkurator
Område 2
gunilla.alvang(a)ystad.se
0730 39 16 25

Victoria Dahlskog

Victoria Dahlskog

Skolkurator
Område 3
victoria.dahlskog(a)ystad.se
0766 08 16 76

Malin Olsson

Malin Olsson

Skolkurator
Område 4
malin.olsson(a)ystad.se
0722 37 90 20

diana_flintberg

Diana Flintberg

Skolkurator
Område 4
diana.flintberg(a)ystad.se
0731 43 01 77

Camilla Tedevik

Camilla Tedevik

Skolkurator
Område 5
camilla.tedevik(a)ystad.se
0708 46 00 65

Helena Sundqvist

Helena Sundqvist

Skolkurator
Område 6
helena.sundqvist(a)ystad.se
0709 23 07 08

Specialpedagog

 • Arbetar mot grupper, pedagoger och enskilda elever kring inkluderande lärmiljöer
 • Utvecklar anpassningar och extra stöd för elever i behov av detta
 • Erbjuder föreläsningar och fortbildningar i grupp för lever och pedagoger om bl.a. läs– och skrivsvårigheter, npf, studieteknik
 • Genomför pedagogik kartläggning, utredning och underlag för vidare remisser vid behov tex läs– och skriv, npf eller intyg vid körkortstudier.
 • Erbjuder motiverande samtal
Helle Korsgaard

Helle Korsgaard

Specialpedagog
Område 1
helle.korsgaard(a)edu.ystad.se
0704 31 17 01

Nina Johansson Nilsson

Nina Johansson

Specialpedagog
Område 2
nina.johansson(a)edu.ystad.se
0704 34 05 83

Annika Cederlund

Annika Cederlund

Specialpedagog
Område 3
annika.cederlund(a)edu.ystad.se
0709 23 07 12

Johanna Limme

Johanna Limme

Specialpedagog och lärare
Biträdande rektor område 4
johanna.limme(a)edu.ystad.se
0724 67 63 81

Anna Nilsson

Anna Nilsson

Specialpedagog
Område 5
anna.nilsson(a)edu.ystad.se
0709 23 07 02

Kent Svensson

Kent Svensson

Specialpedagog
Område 5
kent.svensson(a)edu.ystad.se
0704 34 05 55

Charlotta Linde

Charlotta Linde

Specialpedagog
Område 6
charlotta.linde(a)edu.ystad.se
0709 23 07 01

Heltidsmentorer

Sandra Ljunglycka

Sandra Ljunglycka

Mentor
sandra.ljunglycka(a)edu.ystad.se
0724 67 63 01

alex8247

Alexandra Jönsson

Heltidsmentor område 5
alexandra.jonsson(a)edu.ystad.se
0704 34 05 43

Lovisa Andersson

Lovisa Andersson

Heltidsmentor
lovisa.andersson(a)edu.ystad.se
0704 31 17 11

Lina Lagerman

Lina Lagerman

Heltidsmentor
lina.lagerman(a)edu.ystad.se
0732 30 12 34

Maisa Pichgah

Maisa Pichgah

Heltidsmentor ES
maisa.pichgah(a)edu.ystad.se
0704 34 05 89

Johan Bergström

Johan Borgström

Heltidsmentor HA
johan.borgstrom(a)edu.ystad.se
0709 23 07 24

nath

Nathalie Nilsson

Heltidsmentor NA
nathalie.a.nilsson(a)edu.ystad.se
0704 34 05 98

Elevstödjare

Marielle Engdahl

Marielle Engdahl

Elevstödjare Österport
marielle.engdahl(a)edu.ystad.se
0709 27 61 08

Li Stenfeldt

Li Stenfeldt

Elevstödjare Park
li.stenfeldt(a)edu.ystad.se
0724 67 63 86

Psykolog

 • Arbetar med handledning, utbildning och konsultation till personal
 • Arbetar med bedömning av inlärningssvårigheter och psykisk ohälsa hos elever
 • Stöd i krissituationer

Studie- och yrkesvägledning

 • Samtal med elever om yrke och framtid.
 • Motiverande samtal
 • Information till elever i grupp, klass och enskilt
 • Övergripande informationsinsatser på skolan

Orka plugga

En serie filmer om att orka plugga från Utbildningsradion

Scroll to Top