Hej, vi finns till för dig som elev!

På Ystad Gymnasium har vi elevhälsan på plats varje skoldag och vi arbetar främst hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja våra elevers utveckling mot utbildningens mål. Det kan innebära att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Vi har fokus på dig som enskild elev.

Vi arbetar också med våra elevers arbetsmiljö, skolans värdegrund, arbete mot kränkande behandling, undervisning om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet och sex- och samlevnadsundervisning.

SKOLSKÖTERSKOR

SPECIALLÄRARE

SPECIALPEDAGOGER

SKOLKURATOR

 • Olander, Lotta
  Skolsköterska Park
  Olander, Lotta
 • Engdahl, Marielle
  Elevstödjare Österport
  Engdahl, Marielle
 • Dahlskog, Victoria
  Skolkurator Österport
  Dahlskog, Victoria
 • Cederlund, Annika
  Specialpedagog Österport
  Cederlund, Annika
 • Andersson, Lovisa
  Mentor
  Andersson, Lovisa
 • Karlsson, Neena
  Mentor
  Karlsson, Neena
 • Jönsson, Alexandra
  Elevstödjare Park
  Jönsson, Alexandra
 • Lindblom, Karin
  Skolsköterska Österport
  Lindblom, Karin
 • Parmvi, Petra
  SYV Park
  Parmvi, Petra
 • Broqvist, Monica
  Speciallärare Park
  Broqvist, Monica
 • Tedevik, Camilla
  Skolkurator Park
  Tedevik, Camilla
 • Nilsson, Iréne
  Specialpedagog Park
  Nilsson, Iréne
 • Flintberg, Diana
  Skolkurator Österport
  Flintberg, Diana
 • Porath Nordström, Sigrid
  SYV Österport
  Porath Nordström, Sigrid
 • Sundqvist, Helena
  Skolkurator Österport
  Sundqvist, Helena
 • Persson, Kristina
  Speciallärare Österport
  Persson, Kristina
 • Eweson, Maria
  SYV Österport
  Eweson, Maria
 • Sjövall, Pia
  Speciallärare Österport
  Sjövall, Pia
 • Svensson, Kent
  Specialpedagog Park
  Svensson, Kent
 • Akej, Ulrika
  Skolsköterska Österport
  Akej, Ulrika
 • Solvestad, Bitte
  Skolkurator Österport
  Solvestad, Bitte
 • Korsgaard, Helle
  Specialpedagog Österport
  Korsgaard, Helle
 • Larsson, Birgitta
  Specialpedagog Österport
  Larsson, Birgitta
 • Svennergård, Charles
  SYV Österport
  Svennergård, Charles
 • Lang, Jennie
  SYV Österport
  Lang, Jennie
 • Paulsson, Katharina
  SYV Park
  Paulsson, Katharina
 • Landgren, Petra
  Speciallärare Park
  Landgren, Petra
 • Persson, Lisa
  Skolsköterska Park
  Persson, Lisa
 • Themer Isgren, Elisabeth
  Skolsköterska Österport
  Themer Isgren, Elisabeth
Olander, Lotta
Skolsköterska Park

Skolsköterska område 4 och 5
lotta.olander(a)ystad.se
0709-23 07 22

Vikarie för Lisa Persson fr.o.m HT 2017

Engdahl, Marielle
Elevstödjare Österport

Elevstödjare Österport
marielle.engdahl(a)edu.ystad.se
0709 27 61 08

Dahlskog, Victoria
Skolkurator Österport

Skolkurator område 3
victoria.dahlskog(a)ystad.se
0766-08 16 76

Cederlund, Annika
Specialpedagog Österport

Specialpedagog
annika.cederlund(a)edu.ystad.se
0709-23 07 12

Andersson, Lovisa
Mentor

Mentor
lovisa.andersson(a)edu.ystad.se

Karlsson, Neena
Mentor

Mentor
neena.karlsson(a)edu.ystad.se

Jönsson, Alexandra
Elevstödjare Park

Elevstödjare Park
alexandra.jonsson(a)edu.ystad.se
0704-34 05 43

Lindblom, Karin
Skolsköterska Österport

Skolsköterska område 6
karin.lindblom(a)ystad.se
0709 47 73 13

Parmvi, Petra
SYV Park

Studie- och yrkesvägledare område 5
petra.parmvi(a)ystad.se
0704-34 05 81

BA EE FT HT HVFRI HVSTY RL

Broqvist, Monica
Speciallärare Park

Speciallärare område 4
monica.broqvist(a)edu.ystad.se

Tedevik, Camilla
Skolkurator Park

Skolkurator Park
camilla.tedevik(a)ystad.se
0708-46 00 65

Nilsson, Iréne
Specialpedagog Park

Specialpedagog område 5 och 6
elsa.irene.nilsson(a)edu.ystad.se
0704-34 05 28

Flintberg, Diana
Skolkurator Österport

Skolkurator område 6
diana.flintberg(a)ystad.se
0731-43 01 77

Porath Nordström, Sigrid
SYV Österport

Studie- och yrkesvägledare område 3
sigrid.nordstrom(a)ystad.se
0704-34 05 51

SYV ES SA

Sundqvist, Helena
Skolkurator Österport

Skolkurator område 2
helena.sundqvist(a)ystad.se
0709-23 07 08

Persson, Kristina
Speciallärare Österport

Speciallärare matematik Österport
kristina.persson(a)edu.ystad.se
0704-34 05 96

Eweson, Maria
SYV Österport

Studie- och yrkesvägledare område 6
maria.evesson(a)ystad.se
0704-34 05 85

SYV SI PREP

Sjövall, Pia
Speciallärare Österport

Speciallärare Österport
pia.sjovall(a)edu.ystad.se
0708-46 00 66

Svensson, Kent
Specialpedagog Park

Specialpedagog område 5
[email protected]
0704-34 05 55

Akej, Ulrika
Skolsköterska Österport

Skolsköterska område 1 och 3
ulrika.akej(a)ystad.se
0709-23 07 49

Solvestad, Bitte
Skolkurator Österport

Skolkurator område 1 och 3
bitte.solvestad(a)ystad.se
0704-31 17 05

Korsgaard, Helle
Specialpedagog Österport

Specialpedagog område 1
helle.korsgaard(a)edu.ystad.se
0704-31 17 01

Larsson, Birgitta
Specialpedagog Österport

Specialpedagog område 2
birgitta.larsson(a)edu.ystad.se
0709-23 07 01

Svennergård, Charles
SYV Österport

Studie- och yrkesvägledare område 2
charles.svennergard(a)ystad.se
0704-34 05 44

SYV EK NA TE T4

Lang, Jennie
SYV Österport

Studie- och yrkesvägledare område 1
jennie.lang(a)ystad.se
0704-34 05 52

SYV BF HA NB VO VO lärling

Paulsson, Katharina
SYV Park

Studie- och yrkesvägledare område 4
katharina.paulsson(a)ystad.se
0704-34 05 50

SYV GYSÄR I GYSÄR N IA IA-A IMYRK

Landgren, Petra
Speciallärare Park

Speciallärare område 4
petra.landgren(a)edu.ystad.se
0704-34 05 19

Persson, Lisa
Skolsköterska Park

Skolsköterska område 4 och 5
lisa.persson(a)ystad.se
0709-23 07 22

Föräldraledig fr.o.m HT 2017

Themer Isgren, Elisabeth
Skolsköterska Österport

Skolsköterska område 2
elisabeth.isgren(a)ystad.se
0709-23 07 18