GDPR

Information om GDPR i Ystads kommun

Klicka på följande länk för att hitta information om GDPR i Ystads kommun: www.ystad.se/gdpr

Kontakt

Kontakta oss genom att skicka ett mail till kommunen@ystad.se, om du önskar att ta del av, begära rättelse, överföring eller att vi ska gallra lagrad information om dig (i den mån vi kan). Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. De uppgifter vi behöver spara, enligt laglig grund, för att kunna utföra vårt arbete kan vi inte radera.

Personuppgiftsansvarig för Ystad Gymnasium är gymnasienämnden i Ystads kommun.

 

Rulla till toppen