Elevinflytande

Elevdemokrati

I skollagens regleras alla elevers rättighet att vara delaktiga och ha inflytande över sin skolgång.

På Ystad Gymnasium har varje klass klassråd där eleverna lyfter frågor som berör deras vardag i skolan. Därefter har vissa program arbetslagsråd där programspecifika frågor behandlas. De frågor som sedan inte är lösta går vidare till skolans Skolråd där det sitter representanter från alla program samt närvarar representanter från ledningsgruppen och våra gymnasiepolitiker.

I Ystad Kommun finns det även ett Ungdomsfullmäktige där alla skolor i kommunen är representerade.

Frågor som behandlas i vårt Skolråd är övergripande frågor gällande text arbetsmiljö som luft, matsal, temperatur, caféer mm. Här diskuterar vi även frågor ledningsgruppen vill ha elevers åsikter om och arbetar med hållbarhetsfrågor.

Några saker som våra skolråd drivit igenom de senaste åren är:

  • Upprustning av caféerna
  • Pingisbord i allmänna utrymmen
  • Ändrat starttid på morgonen så att det passade bättre med kollektivtrafikens tider
  • Bidragit till att en växtvägg köpts in
  • Påverkat laddningssumman på våra ID-kort som vi använder för att handla i våra caféer

Elevkår

Elevkåren är också en viktig del av detta. Elevkåren är en ideell verksamhet av frivilliga elever som arbetar för att våra elever på skolan ska få en så rolig och minnesvärd skolgång som möjligt genom olika evenemang och studentveckan. Alla får bli medlem!

pil pekar ner mot knapp
Rulla till toppen