Stipendiekommittén

Stipendierna delas ut vid skolavslutningen i juni varje år.

Ebon och Torsten Jeppssons stipendium
Finns i två varianter, entreprenörskap och idrott. Båda söks direkt av eleverna via V-klass till stipendiekommittén. Stipendier delas ut vid läsårsslut och beslutas i kommittén. Summan kan variera och vid år där ingen avkastning skett blir det ingen utdelning.

Emil Bergs stipendium
Till pojkar folkbokförda i Ystads kommun som går på yrkesförberedande program årskurs 1-3. Söks direkt av eleverna via V-klass till stipendiekommittén. Summan kan variera.
Stipendier delas ut vid läsårsslut och beslutas i kommittén.

Samfond 1 och Samfond 2
Stipendier fördelas till elever i avgångsklasserna. Summan kan variera. Stipendierna utlyses under vårterminen. Stipendier delas ut vid studenten i årskurs 3 som uppmuntran för visade goda studieresultat och beslutas i kommittén efter förslag från arbetslag och rektor vid respektive rektorsområde.

Margaretha Biörklunds stipendium
Delas ut till en eller högst två duktiga flickor inom ekonomi eller språk, efter förslag från arbetslag och rektor. Summan kan variera.

En gammal lärares minne
Tilldelas ”förtjänt elev”. Lämpligen ur avgångsklass, efter förslag från arbetslag och rektor. Summan kan variera.

Torsten Tegstams stipendiefond
Stipendium till en eller flera elever inom naturvetenskaplig utbildning, efter förslag från arbetslag och rektor. Summan kan variera.


Ystadsstudenter

Föreningen Ystadsstudenter delar också ut stipendium vid skolavslutning. Information om stipendiet finns på deras hemsida.