Stipendiekommittén

Stipendiekommittén

Stipendierna delas ut vid skolavslutningen för alla årskurser i juni varje år. Förutom stipendiefonderna nedan delar varje program också ut flera andra stipendier kopplade till branschen.

Ebon och Torsten Jeppssons stipendium

Finns i två varianter, entreprenörskap och idrott. Båda söks direkt av eleverna via V-klass till stipendiekommittén. Stipendier delas ut vid läsårsslut och beslutas i kommittén. Summan kan variera och vid år där ingen avkastning skett blir det ingen utdelning.

Emil Bergs stipendium

Till pojkar folkbokförda i Ystads kommun som går på yrkesförberedande program årskurs 1-3. Söks direkt av eleverna via V-klass till stipendiekommittén. Summan kan variera.
Stipendier delas ut vid läsårsslut och beslutas i kommittén.

Samfond 1 och Samfond 2

Stipendier fördelas till elever i avgångsklasserna. Summan kan variera. Stipendierna utlyses under vårterminen. Stipendier delas ut vid studenten i årskurs 3 som uppmuntran för visade goda studieresultat och beslutas i kommittén efter förslag från arbetslag och rektor vid respektive rektorsområde.

Margaretha Biörklunds stipendium

Delas ut till en eller högst två duktiga flickor inom ekonomi eller språk, efter förslag från arbetslag och rektor. Summan kan variera.

En gammal lärares minne

Tilldelas “förtjänt elev”. Lämpligen ur avgångsklass, efter förslag från arbetslag och rektor. Summan kan variera.

Torsten Tegstams stipendiefond

Stipendium till en eller flera elever inom naturvetenskaplig utbildning, efter förslag från arbetslag och rektor. Summan kan variera.

Ystadsstudenter

Föreningen Ystadsstudenter delar också ut stipendium vid skolavslutning. Information om stipendiet finns på deras hemsida.

Övriga stipendier

Under skolavslutningar och studenten kan eleverna även bli tilldelade andra stipendium där initiativ kommer från branschen, näringslivet eller andra föreningar.

Rulla till toppen