NA, Naturvetenskap på Ystad Gymnasium

Naturvetenskap

Naturvetenskapliga programmet är en utbildning som gör dig väl förberedd för kommande studier inom framförallt naturvetenskap och teknik.

På Naturvetenskapsprogrammet (NA) får du kunskaper om hur hela vår värld byggs upp. Du får lära dig om biologiska och kemiska processer i naturen samt hur fysikens och matematikens lagar ligger till grund för dessa.

Här får du lära dig de naturvetenskapliga arbetsmetoderna från grunden. Mycket av dina studier kommer att bygga på laborationer, fältstudier och experiment, precis som på universitetet. Matematikens betydelse för samtliga naturvetenskapliga ämnen är stor och genomsyrar programmet. Programmet ger dig störst valmöjligheter till fortsatta studier på högskola och universitet.

Båda inriktningarna på Natur ger dig en bred förståelse för vetenskapens roll i samhällsutvecklingen och för de framtida utmaningar mänskligheten står inför.

Utbildningen sker bl.a. i våra moderna och välutrustade laborationslokaler på Österport.

NA Naturvetenskap

Inriktning: Naturvetenskap

Du lär dig mer om biologi, fysik, kemi och matematik.

I programbladet längre ner på sidan kan du läsa vilka kurser som ingår.

 

Inriktning: Naturvetenskap och samhälle

Om du väljer inriktningen natur samhälle får du förutom en fördjupning i biologi också en fördjupning i samhällsvetenskapliga kurser. Här läser vi geografi och en fördjupning i samhällskunskap.

På Ystad Gymnasium har vi också valt att lägga till en kurs som heter Politik och hållbar utveckling. Här lär vi oss mer om den forskning inom hållbar utveckling som ligger till grund för politiska beslut. I kursen utgår vi från hur olika aktörer på olika nivåer har makt att förändra för att bidra till en hållbar utveckling. En bra kombination av de naturvetenskapliga och de samhällsvetenskapliga ämnena.

I programbladet längre ner på sidan kan du läsa vilka kurser som ingår.

NA Ella

Handboll med Nationell Idrottsutbildning

Kombinera gymnasiestudier med Nationell idrottsutbildning

Elever som antagits till Naturvetenskapliga programmet kan kombinera sina gymnasiestudier med Nationell idrottsutbildning inom handboll eller fotboll. Klicka på länkarna för att läsa mer eller för att skicka in din ansökan senast 1 december. Information om uttagningsdatum finns under respektive länk.

Kombinera dina gymnasiestudier med elitträning inom individuell sport

Hos oss på Ystad Gymnasium kan du kombinera din elitsatsning inom individuell sport med en gymnasieutbildning. Upplägget vi erbjuder kräver att du har en egen tränare som ombesörjer träningarna, skolan ansvarar endast för betygssättning vilket görs i samråd med din tränare.

Läs mer här om hur du kan kombinera dina gymnasiestudier med individuell sport och lämna in din intresseanmälan.

Programblad
Naturvetenskap inför 2024/2025

Tips inför ditt gymnasieval!

Läs mer

Följ med en vanlig skoldag genom att boka skuggning här!

@natur_
ystadgymnasium

Se vad som händer på programmet
Charles Svennergård Charles Svennergard Ystad Gymnasium

Charles Svennergård

Studie- och yrkesvägledare
FS, IMYFS, NA, TE, T4
charles.svennergard(a)ystad.se
0704 34 05 44

Partnerföretag

Rulla till toppen