biblioteket_0263

Biblioteksintroduktion

En chans att träffa oss som jobbar här, lära dig hur du hittar i biblioteket och aktivera ditt lånekort. 
Samtliga elever i årskurs 1. Bokas in av lärare.


Vetenskapligt material

Vad är skillnad mellan populärvetenskap och vetenskap? Var hittar vi vetenskapligt material och vilka vägar finns det att gå när det inte ligger fritt på nätet?
Bokas in enligt överenskommelse med lärare.

Att kunna läsa – men ändå inte?

Bibliotekarien ingår som medpedagog i projekt som är kopplade till läsning och läsförståelse. 
Bokas in enligt överenskommelse med lärare.

Källkritiska diskussioner

Klassrumsdiskussioner där bibliotekarien deltar som bollplank. Olika fokusområden kan vara att normkritiskt granska bilder och texter, att närläsa texter på samma tema utifrån olika perspektiv, och sätt att granska hemsidors användbarhet.
Bokas in enligt överenskommelse med lärare.

Digitala biblioteket

En påbyggnad till biblioteksintroduktionen med fokus på våra digitala resurser och hur du kan använda dem på bästa sätt. 
Samtliga elever i årskurs 1. Bokas in av lärare.


Enskild handledning

Handledning i informationssök tillsammans med bibliotekarien inför större arbeten som till exempel gymnasiearbetet. 
Bokas av enskild elev vid behov.


Upphovsrätt i klassrummet

Vad innebär en Creative Commons-licens och på vilket sätt kan det spela roll i undervisningen? Vad betyder de olika symbolerna och på vilka sätt kan de kombineras för att märka ditt eget material? 
Bokas in enligt överenskommelse med lärare.

Läs- och skrivsvårigheter?


I biblioteket finns lättlästa böcker på såväl svenska som på engelska. Du får även tillgång till talbokstjänsten Legimus, vilken gör det möjligt för dig med läs- eller skrivsvårigheter att lyssna på skönlitterära böcker, antingen på datorn eller i din smartphone. Kom förbi så berättar vi mer eller fråga din specialpedagog!
Bokas av enskild elev vid behov.

Sökskola

Om olika sätt att få ut så mycket som möjligt av din sökning med små enkla medel. Vilka småord kan vara användbara att känna till? Vad fyller asterixen för funktion? Hur snabbsöker du genom ett dokument? Om vi väljer att googla efter svar, hur ställer vi bäst frågor? 
Bokas in enligt överenskommelse med lärare. 


Bokprat

Bibliotekarien babblar böcker i halvklass utifrån önskemål från läraren. Läsinspiration inom exempelvis svenska, engelska, lättläst eller önskat tema.
Bokas in enligt överenskommelse med lärare.Källkritisk teori med digital knorr


Vad händer med de källkritiska principerna i ett digitalt samhälle? Vilka källkritiska moment har tillkommit och vad innebär de i praktiken? Teoretisk genomgång utifrån begrepp som kontroll, äkthet, tendens, beroende, balans, engagemang och mångfald.
 Bokas in enligt överenskommelse med lärare.

Resurser

Våra resurser finns via Vklass. Samtliga databaser är listade, länk till bibliotekskatalog och länksamlingar online.

 • Gröhn, Therése
  Bibliotekarie
  Gröhn, Therése
 • Hildeman, Eva
  Bibliotekarie
  Hildeman, Eva
 • Sjöberg, Paulina
  Bibliotekarie
  Sjöberg, Paulina
Gröhn, Therése
Bibliotekarie

Bibliotekarie
therese.grohn(a)ystad.se

Hildeman, Eva
Bibliotekarie

Bibliotekarie
eva.hildeman(a)ystad.se
0704-34 05 94

 

Sjöberg, Paulina
Bibliotekarie

Bibliotekarie
paulina.sjoberg(a)ystad.se
0704-34 05 16