Värdegrund

Ystad Gymnasiums värdegrund vilar på respekt, ansvar och trygghet.

RESPEKT

Varför?
Skolan är min arbetsplats och där ska alla trivas och känna sig respekterade. Genom att uttrycka
mig på rätt sätt kan jag motverka missförstånd och konflikter.

Vad?
Jag tänker positivt, visar respekt och omtanke om allt och alla. Jag väljer mina ord.

Hur?
Jag bemöter andra med hänsyn, vänlighet och respekt. Jag lyssnar till vad andra säger och respekterar deras åsikter, även om jag inte tycker likadant. Jag använder inte svordomar, könsord eller rasistiska uttryck.

ANSVAR

Varför?
Skolan är min arbetsplats och där tar vi ett gemensamt ansvar.

Vad?
Jag tar ansvar för hur jag uppträder på skolan.

Hur?
Jag kommer i tid och har med mig rätt material. Jag tar ansvar för mitt arbete i skolan och mina hemuppgifter. Jag bidrar till arbetsro. Jag är rädd om skolans, kamraternas, personalens och mina egna saker.

TRYGGHET

Varför?
Skolan är min arbetsplats och den ska vara trygg för alla.

Vad?
Jag uppträder så att det blir tryggt för mig själv och andra.

Hur?
Jag använder aldrig våld, hot eller kränkningar. Jag reagerar alltid mot mobbning. Om jag ser någon bli utsatt säger jag till någon vuxen på skolan.

Rulla till toppen