SA, Samhällsvetenskap på Ystad Gymnasium

Samhällsvetenskap

På samhällsvetenskapsprogrammet får du utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och i övriga världen.

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ger dig kunskaper om demokrati, genus, kommunikation, etik och miljö. Du studerar även hur vi påverkar och påverkas av vår omvärld ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter.

På samhällsvetenskapsprogrammet kan du välja en av tre inriktningar: samhällsvetenskap, beteendevetenskap eller medier, journalistik och kommunikation. Det är först till årskurs 2 som du väljer inriktning. Programmet är högskoleförberedande och ger dig en stabil grund för fortsatta studier vid universitet eller högskola.

Studieresor tillsammans

Under din gymnasietid får du möjlighet att åka på studieresor knutna till programmet exempelvis till Stockholm, Berlin, Polen eller Richmond University i London som programmet samarbetar med. Vi är också med i projektet "Fyra hörn" som drivs i samarbete mellan fyra regioner i södra Östersjön: Bornholm (Danmark), Swinoujscie i Polen, Rügen i Tyskland samt Sydöstra Skåne. Projektet är delfinansierat av EU:s program för utbildning, ungdomar, och idrott. Detta program heter Erasmus+.

Inriktning: Samhällsvetenskap

Inriktningen ger dig kunskaper om hur olika samhällen fungerar och hur människors situation ser ut och förändras beroende på vart man lever i världen. Genom att fördjupa dig i olika samhällsfrågor får du lära dig att förstå och förklara händelser och sammanhang som du läser eller hör talas om i olika medier t ex terrorism, ekonomiska kriser, politiska samarbeten och organiserad brottslighet.

Utbildningen ger dig breda kunskaper så att du utvecklar din förmåga att granska, argumentera och övertyga i både tal och skrift . Du blir väl förberedd för studier vid högskola eller universitet. Vi har internationella samarbeten där intresserade elever kan engagera sig och få möjlighet att resa under sin gymnasietid. Samhällsprogrammet på Ystad Gymnasium ingår i projektet ’Fyra Hörn’, som är ett ungdomsutbyte mellan, utöver Ystad Gymnasium, tre andra skolor i länderna Tyskland, Polen och Danmark.

Du väljer inte inriktning förrän till årskurs 2.

Inriktning: Beteendevetenskap

Inriktningen Beteendevetenskap betonar människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Här får du en fördjupad förståelse för hur människor agerar som individer och som deltagare i grupper ur olika perspektiv. Utbildningen ger dig även kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap. Utöver de vanliga metoderna för datainsamling; intervju, enkät och observation får du lära dig att konstruera test och designa psykologiska experiment. Du som är intresserad av relationer och mänskligt beteende kommer att uppskatta studierna inom det beteendevetenskapliga fältet.

Du har möjlighet att välja från ett stort utbud av programfördjupningskurser, såsom Socialpsykologi, Kriminologi samt Fred och konflikt. I kurserna kommer du bland annat att studera fenomen som ondska, fanatism, sociala medier och få en insyn i kriminalitetens mekanismer. Socialpsykologi är ett ämne som lämpar sig för praktiskt lärande där sociala experiment, rollspel och olika typer av övningar ingår. Vi är varandras läromedel! I kursen Kriminologi går vi på djupet kring vem som blir brottsling och hur man kan förebygga brott. Aktuella och historiska konflikter diskuteras och analyseras i kursen Fred och konflikt.

Du väljer inte inriktning förrän till årskurs 2.

Inriktning: Medier, journalistik och kommunikation

På inriktningen Medier, journalistik och kommunikation får du jobba med alla medier, såväl innehållsmässigt som tekniskt. Du lär dig att utforma och skapa layout för trycksaker och digitala medier, samt producera radio, film och tv. Samtidigt ingår intervjuteknik och förmedling av budskap på ett intresseväckande sätt till olika målgrupper och i olika syften. Denna inriktning ger dig en bred kunskap om digital medieteknik, vilket är något man har nytta av inom de flesta yrken och högre utbildningar.

Mediastudio

Om du läser inriktningen Media får du tillgång till vår mediastudio. Studion är fulländad med en scen som går att flytta runt och du filmar med bara de bästa kamerorna. Från det ljudisolerade kontrollrummet intill kan du övervaka inspelningarna på samma sätt som man arbetar i vilken professionell film- och tv-studio som helst. Mediastudion användas också av elever på Estetiska programmets inriktning Estetik och media.

Du väljer inte inriktning förrän till årskurs 2.

SA Hilma

Fotboll med Nationell Idrottsutbildning

Kombinera gymnasiestudier med Nationell idrottsutbildning

Elever som antagits till Samhällsprogrammet kan kombinera sina gymnasiestudier med Nationell idrottsutbildning inom handboll eller fotboll. Klicka på länkarna för att läsa mer eller för att skicka in din ansökan senast 1 december. Information om uttagningsdatum finns under respektive länk.

Kombinera dina gymnasiestudier med elitträning inom individuell sport

Hos oss på Ystad Gymnasium kan du kombinera din elitsatsning inom individuell sport med en gymnasieutbildning. Upplägget vi erbjuder kräver att du har en egen tränare som ombesörjer träningarna, skolan ansvarar endast för betygssättning vilket görs i samråd med din tränare.

Läs mer här om hur du kan kombinera dina gymnasiestudier med individuell sport och lämna in din intresseanmälan.

Programblad
Samhällsvetenskap inför 2024/2025

Följ med en vanlig skoldag genom att boka skuggning här!

Tips inför ditt gymnasieval!

Läs mer
Karin Cederström-Nidén Karin Niden Ystad Gymnasium

Karin Cederström-Nidén

Studie- och yrkesvägledare
EK, SA, ES
0724 67 68 42
karin.niden(a)ystad.se

Partnerföretag

Rulla till toppen