Specialpedagog

– ett stöd för alla

Ystad Gymnasiums elevhälsoteam består av olika personer som är bra på olika saker. Specialpedagogerna är extra bra på pedagogik, anpassningar och stöd i undervisningen. Men vad innebär det egentligen? Annika Cederlund som är specialpedagog för elever på Estetiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet berättar.

En stöttande kemilärare som tog personliga samtal. När Annika tänker tillbaka på sin egen gymnasietid är det vad hon uppskattade mest.

Vad är en trygg skola för dig?

- Det är en skola med kompetent personal som har tid för varje elev, som är flexibel med stöd och stöttning och som lyssnar på vad du som elev vill och behöver. Ibland är det svårt att veta själv vad man behöver, då är det de vuxnas uppgift att ta reda på det.

Vad gör en specialpedagog?

- Vi arbetar mycket förebyggande. Vi kommer ut till alla klasser och tipsar om studieteknik, planering av studier, vilka lärverktyg som finns, till exempel att alla har tillgång till inlästa böcker som används i undervisningen, och berättar att man kan komma till oss specialpedagoger för att få tips på studieteknik som funkar bäst för just dig.

Jag arbetar också på djupet med enskilda studiesamtal och är med i klassrummet för att se till att de pedagogiska grepp jag rekommenderar för en elev faktiskt fungerar på lektionen. Dessutom informerar jag om bland annat läs- och skrivsvårigheter för lärarna för att öka deras kompetens.

Kan alla ta kontakt med en specialpedagog?

- Vi är flera specialpedagoger på skolan och vi hör till lite olika områden. Det gör att det alltid finns en specialpedagog som är knuten till ditt program och vet vad de olika kurserna kräver av dig. Jag kan till exempel allt om vilken hjälp man kan behöva på Estetiska programmet eller Samhällsvetenskapsprogrammet. En annan specialpedagog har koll på Fordons- och transportprogrammet, och så vidare.

Hur ska man göra om man vill prata med specialpedagog?

- Egentligen kan du bara stanna oss i korridoren! Jag och mina kollegor rör oss mycket ute på skolan. Eller kom till mig på rummet, är jag där så är det öppet. Du har också en klassmentor som är din närmsta kontakt på skolan. Jag samarbetar med både mentor, kurator och skolsköterska för att vi tillsammans ska se varje elev.

Vad är det vanligaste du hjälper elever med?

- Jag hjälper många med individuell studieplanering. Det behöver inte ligga några särskilda svårigheter till grund, bara att man vill ha tips om studieteknik för de ämnen man tycker är knepiga. Ofta handlar det om att läsa och skriva i svenska, engelska eller matematik.

Varför tror du att Ystad Gymnasium är ett bra val om man vill ha trygga vuxna nära?

- Vi är många vuxna med olika specialområden på skolan. Det gör att vi i personalen alltid har någon att utbyta tankar med och ta del av expertis från. Behöver jag rådfråga en kurator eller annan specialpedagog kring något, då finns de alltid nära. Vi kan dra nytta av varandra. Det gör att du som elev alltid har tillgång till ett väldigt kompetent stöd. Att vi är många gör också att det alltid finns någon som är tillgänglig för dig så att du kan få snabb hjälp.

Annika Cederlund, specialpedagog för elever på Estetiska och Samhällsvetenskap

Specialpedagog

– ett stöd för alla

Vad är en trygg skola för dig?

- Det är en skola med kompetent personal som har tid för varje elev, som är flexibel med stöd och stöttning och som lyssnar på vad du som elev vill och behöver. Ibland är det svårt att veta själv vad man behöver, då är det de vuxnas uppgift att ta reda på det.

Vad gör en specialpedagog?

- Vi arbetar mycket förebyggande. Vi kommer ut till alla klasser och tipsar om studieteknik, planering av studier, vilka lärverktyg som finns, till exempel att alla har tillgång till inlästa böcker som används i undervisningen, och berättar att man kan komma till oss specialpedagoger för att få tips på studieteknik som funkar bäst för just dig.

Jag arbetar också på djupet med enskilda studiesamtal och är med i klassrummet för att se till att de pedagogiska grepp jag rekommenderar för en elev faktiskt fungerar på lektionen. Dessutom informerar jag om bland annat läs- och skrivsvårigheter för lärarna för att öka deras kompetens.

Kan alla ta kontakt med en specialpedagog?

- Vi är flera specialpedagoger på skolan och vi hör till lite olika områden. Det gör att det alltid finns en specialpedagog som är knuten till ditt program och vet vad de olika kurserna kräver av dig. Jag kan till exempel allt om vilken hjälp man kan behöva på Estetiska programmet eller Samhällsvetenskapsprogrammet. En annan specialpedagog har koll på Fordons- och transportprogrammet, och så vidare.

Hur ska man göra om man vill prata med specialpedagog?

- Egentligen kan du bara stanna oss i korridoren! Jag och mina kollegor rör oss mycket ute på skolan. Eller kom till mig på rummet, är jag där så är det öppet. Du har också en klassmentor som är din närmsta kontakt på skolan. Jag samarbetar med både mentor, kurator och skolsköterska för att vi tillsammans ska se varje elev.

Vad är det vanligaste du hjälper elever med?

- Jag hjälper många med individuell studieplanering. Det behöver inte ligga några särskilda svårigheter till grund, bara att man vill ha tips om studieteknik för de ämnen man tycker är knepiga. Ofta handlar det om att läsa och skriva i svenska, engelska eller matematik.

Varför tror du att Ystad Gymnasium är ett bra val om man vill ha trygga vuxna nära?

- Vi är många vuxna med olika specialområden på skolan. Det gör att vi i personalen alltid har någon att utbyta tankar med och ta del av expertis från. Behöver jag rådfråga en kurator eller annan specialpedagog kring något, då finns de alltid nära. Vi kan dra nytta av varandra. Det gör att du som elev alltid har tillgång till ett väldigt kompetent stöd. Att vi är många gör också att det alltid finns någon som är tillgänglig för dig så att du kan få snabb hjälp.

Rulla till toppen