FT, Fordon och transport på Ystad Gymnasium

Fordon och transport

Gillar du fordon och motorer? Vill du få mer kunskaper om att serva och reparera fordon?

Fordons- och transportprogrammet (FT) är programmet för dig som är intresserad av maskiner, fordon och motorer. Programmet är certifierat av Motorbranschcollege.

samarbetspartner-motorbransch-college-certifikat

Få saker är så fascinerande som de enorma maskiner vi kan bygga för mänsklig hand. Principen är densamma för de flesta fordon, men för att veta hur olika maskiner felsöks och repareras bäst krävs en expert.

Genom att välja inriktning på ditt program får du specifika kunskaper kring antingen personbilar, lastbilar, mobila maskiner eller karosseri och lackering. Du får arbeta praktiskt i verkstäder för att få förståelse för tekniska funktioner i fordon. Du har dessutom möjlighet att ansöka om körkortsstipendium efter första halvan av utbildningen och du kan även bli utnämnd till Q-elev. Programmet gör dig redo för arbetslivet direkt efter studenten.

Ystad Gymnasium har lång erfarenhet av att erbjuda yrkesutbildningen Fordons- och transportprogrammet och vi erbjuder alltid kurser som ger dig grundläggande behörighet. Det ger dig stora möjligheter att studera vidare på högskola, universitet eller yrkeshögskola.

Stipendium

Du har möjlighet att få körkortsstipendium om du pluggar Fordon och transport. Om du klarar första halvan av utbildningen på ett bra sätt kan du ansöka om att bli Q-elev (Q=kvalitet). Det ger dig många förmåner i din fortsatta utbildning. Vi har nära samarbete med branschen och utsikterna är goda att få arbete direkt efter utbildningen.

Arbetsplatsförlagt lärande

Det ingår minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).
APL innebär att en del av utbildningen genomförs på plats hos en arbetsgivare. Syftet med APL är att förbereda dig för det kommande yrkeslivet och ge dig möjlighet att utveckla både dina yrkeskunskaper och din en egen yrkesidentitet. Genom APL har du chansen att uppleva arbetslivet på riktigt redan under din gymnasietid.

Klicka här för mer information

Inriktning: Personbil

Jobbmöjligheter

Efter utbildningen har du möjlighet att söka yrken som t ex personbilsmekaniker

Inriktning: Lastbil och mobila maskiner

Jobbmöjligheter

Efter utbildningen har du möjlighet att söka yrken som t ex lastbilsmekaniker, maskinmekaniker.

Inriktning: Karosseri och lackering (lärling)

Denna inriktning är en lärlingsutbildning, vilket innebär att du läser inriktningen ute på en arbetsplats kopplad till utbildningen.

Jobbmöjligheter

Efter utbildningen har du möjlighet att söka yrken som t ex billackerare, bilskadereparatör.

Vi är ett Motorbranschcollege

I april 2023 blev vi omcertifierat som ett samarbetspartner-motorbransch-college-certifikatMotorbranschcollege. Vår första certifiering tog vi 2018. I Motorbranschen sker hela tiden en snabb teknisk utveckling. Yrkenas inne­hållet har förändrats mycket de senaste tio åren, inte bara vad gäller tekniska kunskaper utan även sättet att arbeta på. Elkunskaper behövs ännu mer nuförtiden, kundkontakter är betydligt vanligare i dag, liksom behovet av språkkunskaper.

För att möta motorbranschens rekryteringsbehov måste utbildningen vara kvalitativ och därigenom attraktiv. Det blir den genom Motorbranschcollege. Motorbranschcollege är ett kvalitetssystem som riktar sig mot särskilt utvalda gymnasieskolor. Genom att starta och stärka samverkan mellan gymnasieskolor och företag i motorbranschen vill vi höja utbildningskvaliteten för vårt program.

”Vi är riktigt stolta och glada över att få certifieringen på vår utbildning! Vi vet att vi bedriver en bra utbildning och det är ytterst roligt att då få sätta Motorbranschens stämpel på utbildningen. Eleverna kan då också vara säkra på att deras val av gymnasium varit rätt”säger rektor Mattias Rådmark.

QMT - Branschgodkänd skola

Fordons- och transportprogrammet är också en branschgodkänd skola - QMTsamarbetspartner QMT godkänd skola

Det är brist på duktiga maskinmekaniker i Sverige. Maskinbranschen behöver nyanställa och satsar därför på samarbete mellan branschen och utvalda skolor där man kan utbilda sig till maskinmekaniker. De skolor som är med i QMT samarbetet får extra stöd både till elever och skola. Lärarna hålls uppdaterade i ny teknik och får möjlighet att gå olika vidareutbildningar inom maskinteknik. Företagen i branschen ser till att det finns moderna maskiner och utrustning i skolan för eleverna att utbilda sig på.

Provehicle 5 - Erasmus+

Genom projektet Provehicle 5 kan du få möjligheten att genomföra två veckors fordonsinriktad utlandspraktik. En fantastisk möjlighet för dig att göra praktik och få europeisk arbetslivserfarenhet och kunskaper inom fordon och transport i ett annat land inom Europa genom EU:s mobilitetsprogram Erasmus+.

samarbetspartner Erasmus logoSedan år 2011 har 400 elever och yrkeslärare från fordons- och transportprogram utfört praktik i ett annat EU-land arrangerade av oss. Projektet pågår tre år (ht 2019-vt 2022), vilket innebär att vi har möjlighet att skicka ut elever i flera omgångar.

What makes a good Digital Portfolio - Erasmus+

Genom projektet "what makes a good digital portfolio" skaffar sig eleverna fördjupade kunskaper kring hur de kan använda digitala kompetensportföljer i skolan och vidare ut i arbetslivet. Som att skapa filmer eller hemsidor för att visa sina kompetenser, mjuka värden och servicefärdigheter.

Programblad
Fordon och transport inför 2023/2024

Följ med en vanlig skoldag genom att boka skuggning här!

Tips inför ditt gymnasieval!

Läs mer
Cindi Lundgren

Cindi Lundgren

Studie- och yrkesvägledare
BA, EE, FT
cindi.lundgren(a)ystad.se
0704 34 05 23

Partnerföretag

Rulla till toppen