samarbetspartner Erasmus logo

Pågående Erasmus+ projekt

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning. Med Erasmus har skolan möjlighet att söka bidrag för att utveckla och stärka vår personal och elevers kompetens och verksamhet tillsammans med kollegor i länder som också deltar i Erasmus+.

What makes a good digital portfolio?

Fordon och transport
Restaurang och livsmedel

Work experience abroad

Barn och fritid
Vård och omsorg

Psykologisk motståndskraft

Personal

Avslutade projekt

Lyckad inkludering samt ökad skolnärvaro

Personal

Provehicle 5

Fordon och transport

 

 

Scroll to Top