21st Century Skills – Berlin

Under hösten 2022, 19-23 september, befann sig en grupp lärare och heltidsmentor från sex av Ystad Gymnasiums högskole- och yrkesförberedande program i Berlin. Under fem intensiva dagar tog gruppen del av en utbildning med fokus på vilka skills som arbetsgivare, enligt forskning, söker hos anställda, alltså skolans elever framöver. Med nya infallsvinklar och förtydligade strukturer berördes bland annat pedagogiska metoder så som flipped classroom, projektbaserat lärande och kreativt tänkande. Givande diskussioner och utbyten med lärarkollegor från andra europeiska länder genomsyrade även kursen. Gruppen upplevde även en guidad rundtur i de centrala delarna av Berlin – och besökte på egen hand bland annat Alexanderplatz, Panorama-muséet och åkte på en kanalbåttur på Spree.

In English

Between September 19-23, a delegation of teachers and a fulltime mentor representing six programs at Ystad Gymnasium went to Berlin to attend a Teacher Academy course. The staff represented both higher education preparatory programs as well as vocational education programs.  During five intense days, the group took part in a course focusing on which skills our students need to master when entering the job market – 21st century skills. The course focused on different pedagogical methods to develop these skills such as Flipped Classroom, Project-Based Learning and creative thinking tasks, which the staff got a fresh outlook on from constructive lectures and discussions with teacher colleagues from other European countries. The Ystad Gymnasium-delegation were also treated to a guided tour of the central parts of Berlin – as well as making trips on their own to Alexanderplatz, the Panorama-museum and took a boat ride on the river Spree.

Postad i
Rulla till toppen