Okategoriserade

Okategoriserade

Gosteam Erasmus

Gosteam Erasmus

2 maj, 2023

Ystad Gymnasium deltog i GOSTEAM med Naturvetenskapsprogrammet mellan hösten 2020 till maj 2023. Det var ett treårigt Erasmus-projekt, finansierat av EU, som syftade till att designa, implementera och utvärdera “hands-on” utbildningsaktiviteter i geografisk informationsvetenskap, teknik, kartografi och miljökunskap. Lunds universitet och nationella tekniska universitetet i Athen ledde verksamheten för tre gymnasier: Ystad Gymnasium i Sverige, […]

Läs mer
Österport vid torget Ystad gymnasium

Psykologisk motståndskraft

11 april, 2022

”Psykologisk motståndskraft” Projektnummer: 2020-1-SE01-KA101-077564 Syfte Att fördjupa kunskaperna från det tidigare Erasmus+ projektet ”Lyckad inkludering samt ökad skolnärvaro” och sprida dessa mellan fler personer i verksamheten och få kunskaper kring hur vi kan applicera detta i verksamheten. Vi vill ge verktyg till personalen för att öka välbefinnandet på jobbet genom kompetensutveckling och skapa en attraktiv, […]

Läs mer
Utlands APL Erasmus 2022

Work experience abroad

11 april, 2022

”Work experience abroad” Projektnummer: 2019-1-SE01-KA102-060194 Avslutas 2022-07-30 Syfte Elever och lärare ska utvidga sin APL- och yrkeserfarenhet och kunna jämföra verksamheter mellan länderna. Detta bidrar till ökad kunskap inom branschen för det yrkesprogram man tillhör. Utbytet innebär att vi som skola också tar emot elever från andra länder så att de kan genomföra sin APL-period […]

Läs mer
Lyckad inkludering samt ökad skolnärvaro Zagreb jobbskuggning erasmus 2022 1 Ystad Gymnasium

Lyckad inkludering samt ökad skolnärvaro

11 april, 2022

”Lyckad inkludering samt ökad skolnärvaro” Projektnummer: 2019-1-SE01-KA101-060147 Avslutades november 2021 Syfte Att öka kunskapen kring psykosocial hälsa. Detta för att öka måluppfyllelse, närvaro och samarbete mellan pedagogerna. Inom projektets ram fanns det tre utbildningstillfällen, Barcelona, Florens och Zagreb. Inom detta projekt var en och samma grupp påkopplad och skulle ha deltagit i alla moment men […]

Läs mer
Rulla till toppen