Psykologisk motståndskraft

”Psykologisk motståndskraft”

Projektnummer: 2020-1-SE01-KA101-077564

Syfte

Att fördjupa kunskaperna från det tidigare Erasmus+ projektet ”Lyckad inkludering samt ökad skolnärvaro” och sprida dessa mellan fler personer i verksamheten och få kunskaper kring hur vi kan applicera detta i verksamheten. Vi vill ge verktyg till personalen för att öka välbefinnandet på jobbet genom kompetensutveckling och skapa en attraktiv, bestående organisation. Genom aktiviteterna kommer lärarprofessionen att stärkas, den kollegiala ytan kommer att vidgas och tilliten öka genom att vi kompetensutvecklar oss tillsammans.

Kokkedal – Danmark

”Hur applicerar man psykologisk motståndskraft i klassrummet?” Genomförd september 2021. Deltagarna fick lära sig verktyg för att stärka sin psykologiska motståndskraft men också verktyg för att identofiera mål, hinder och vägar för att nå sina uppsatta mål.

Dublin – Irland

”Student-centered classroom: Teachers as promoters of active learning”. Genomförd mars 2022.

Berlin – Tyskland

“Classroom management solutions for teachers: New methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies”. Genomförs September 2022.

Postad i
Rulla till toppen