IM, Introduktion på Ystad Gymnasium

Introduktion

Introduktionsprogrammen hjälper dig att skaffa dig behörighet till att komma in på ett nationellt gymnasieprogram.

Innehåll

  Introduktionsprogrammen (IM) är programmen för dig som är studiemotiverad men inte har fått behörighet till ett nationellt gymnasieprogram.

  Om du inte har behörighet till ett nationellt gymnasieprogram, men gärna vill ha, ger introduktionsprogrammen dig ett par olika vägar att gå. De här programmen fungerar som en fortsättning på din grundskola och förbereder dig inför det gymnasieprogram du siktar på. Ibland kan praktik på ett gymnasieprogram eller på en arbetsplats ingå.

  På Ystad Gymnasium kan du välja mellan språkintroduktion, programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och individuellt alternativ anpassat. Ditt behov avgör vilket program som passar dig bäst och vi gör alltid en planering av ditt program tillsammans med dig, det blir en individuell studieplan.

  Efter studier på ett introduktionsprogram kan du söka vidare till ett nationellt gymnasieprogram, studera via vuxenutbildning, folkhögskola eller gå vidare ut i arbetslivet.

  Inriktning: Individuellt alternativ (IA)

  Här kan du välja själv om du vill sikta mot betyg för att gå vidare till en yrkesintroduktion, till ett gymnasieprogram eller direkt
  ut till arbetsmarknaden. Programmet utformas efter dig för att stärka din motivation, öka din omvärldskunskap och ge dig bästa möjliga chanser att nå dina mål. Efter utbildningen kan du gå till fortsatta studier eller ut i arbete.

  Inriktning: Individuellt alternativ – anpassat (IAA)

  Programmet är till för dig inom autismspektrumområdet som saknar behörighet till gymnasiet. Utbildningen anpassas efter din förmåga och lektionerna sker i ditt hemklassrum där undervisningsgrupperna hålls små och lugna. Syftet med utbildningen är att du ska kunna bli behörig till studier på gymnasienivå, gå vidare till annat introduktionsprogram eller förbereda dig för livet efter skolan.

  Inriktning: Programinriktat val

  Programinriktat val är till för dig som behöver komplettera med kurser eller betyg för att komma in på det nationella gymnasieprogram du vill läsa. Utbildningen utformas efter dina behov och syftet är att du så snart som möjligt ska kunna söka in till ditt önskade program.

  Inriktning: Språkintroduktion

  Språkintroduktionen är till för dig som är nyanländ. Här får
  du läsa grundskolans ämnen utifrån en individuell planering enligt din målsättning. Syftet med utbildningen är att du ska bli behörig till studier på gymnasienivå, gå vidare till annat introduktionsprogram eller förbereda dig för livet efter skolan.

  katharina_paulsson

  Katharina Paulsson

  Studie- och yrkesvägledare
  GYSÄR, IA, IMYRK
  katharina.paulsson(a)ystad.se
  0704 34 05 50

  Fredrik Jönsson

  Fredrik Jönsson

  Studie- och yrkesvägledare
  IA, IMYRK
  fredrik.jonsson(a)ystad.se
  0724-67 62 86

  Reza Rezaie Språkintroduktion IM

  Reza, fd elev

  "Historia är intressant, det finns mycket budskap att lära sig" säger Reza som bott i Sverige sedan hösten 2015.

  Reza tycker att Språkintroduktionen är bra. "Vi har många bra lärare och får lära oss mycket. Jag har gett ett förslag om att vi elever på Språkintroduktion skulle kunna lära oss ännu mer om vi hade fått ännu mer kontakt med svenska elever. Vi går i en skola som har väldigt många svenska elever, men eftersom vi inte känner att vi behärskar språket så bra vågar vi inte ta kontakt". På Språkintroduktionen läser elever från många länder tillsammans, de kommer bl.a. från Afghanistan, Iran, Syrien, Somalia, Eritrea, Albanien och Polen.

  Musik och låtskrivande är Rezas stora intresse under fritiden. "Eftersom jag har ont i hjärtat över vad som hänt och händer i världen skriver jag låtar om frihet och mänsklighet. Jag har skrivit låtar som afghanska kvinnor, för jag tycker det är fel att de inte får lov att gå i skolan. Jag vill visa att dessa kvinnorna är precis som vi, vi är alla människor", berättar Reza. Reza har fått sina låtar spelade i radioprogrammet Din Gata.

  "Svenska är intressant att lära sig, det är inte så svårt. Jag har svårare för engelska. Jag bor här i Sverige och bor med svenskar, jag har svenska runt omkring mig mer än engelska. Därför är det lättare att lära sig", berättar Reza.

  Scroll to Top