IMYRK, Yrkesintroduktion på Ystad Gymnasium

Introduktion

Introduktionsprogrammen hjälper dig att skaffa dig behörighet till att komma in på ett nationellt gymnasieprogram.

Introduktionsprogrammen (IM) är programmen för dig som är studiemotiverad men inte har fått behörighet till ett nationellt gymnasieprogram.

Om du inte har behörighet till ett nationellt gymnasieprogram, men gärna vill ha, ger introduktionsprogrammen dig ett par olika vägar att gå. De här programmen fungerar som en fortsättning på din grundskola och förbereder dig inför det gymnasieprogram du siktar på. Ibland kan praktik på ett gymnasieprogram eller på en arbetsplats ingå.

På Ystad Gymnasium kan du välja mellan

  • språkintroduktion
  • programinriktat val
  • yrkesintroduktion
  • individuellt alternativ
  • individuellt alternativ förstärkt program

Ditt behov avgör vilket program som passar dig bäst och vi gör alltid en planering av ditt program tillsammans med dig, det blir en individuell studieplan.

Efter studier på ett introduktionsprogram kan du söka vidare till ett nationellt gymnasieprogram, studera via vuxenutbildning, folkhögskola eller gå vidare ut i arbetslivet.

Individuellt alternativ (IA)

Här kan du välja själv om du vill sikta mot betyg för att gå vidare till en yrkesintroduktion, till ett gymnasieprogram eller direkt
ut till arbetsmarknaden. Programmet utformas efter dig för att stärka din motivation, öka din omvärldskunskap och ge dig bästa möjliga chanser att nå dina mål. Efter utbildningen kan du gå till fortsatta studier eller ut i arbete.

Individuelltalternativ IAA

Individuellt alternativ – förstärkt program (IAF)

Programmet är till för dig inom autismspektrumområdet som saknar behörighet till gymnasiet. Utbildningen anpassas efter din förmåga och lektionerna sker i ditt hemklassrum där undervisningsgrupperna hålls små och lugna. Syftet med utbildningen är att du ska kunna bli behörig till studier på gymnasienivå, gå vidare till annat introduktionsprogram eller förbereda dig för livet efter skolan.

Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val är till för dig som behöver komplettera med kurser eller betyg för att komma in på det nationella gymnasieprogram du vill läsa. Utbildningen utformas efter dina behov och syftet är att du så snart som möjligt ska kunna söka in till ditt önskade program.

Språkintroduktion SI

Språkintroduktion (IMS)

Språkintroduktionen är till för dig som är nyanländ. Här får
du läsa grundskolans ämnen utifrån en individuell planering enligt din målsättning. Syftet med utbildningen är att du ska bli behörig till studier på gymnasienivå, gå vidare till annat introduktionsprogram eller förbereda dig för livet efter skolan.

Yrkesintroduktion (IMY)

Yrkesintroduktion är en praktisk utbildning med en individuell studieplan. Antingen läser du i ett år för att sedan gå vidare till ett nationellt program, eller så läser du ett till tre år mot ett studiebevis och anställningsbarhet.

Det finns sex olika inriktningar att välja mellan. Försäljning och service, Fordon och transport, Naturbruk, Restaurang och livsmedel, Bygg och anläggning och Vård och omsorg.

Mer info om Yrkesintroduktion

Programblad
Introduktionsprogram inför 2024/2025

Elevanmälan till Språkintroduktion

Följ med en vanlig skoldag genom att boka skuggning här!

Tips inför ditt gymnasieval!

Läs mer
Katharina Paulsson

Katharina Paulsson

Studie- och yrkesvägledare
HV, HT, RL, IMYRL, Anpassad gymnasieskola
katharina.paulsson(a)ystad.se
0704 34 05 50

Jennie Lang

Jennie Lang

Studie- och yrkesvägledare
BF, NB, VO, IMYVO
jennie.lang(a)ystad.se
0704 34 05 52

Charles Svennergård Charles Svennergard Ystad Gymnasium

Charles Svennergård

Studie- och yrkesvägledare
FS, IMYFS, NA, TE, T4
charles.svennergard(a)ystad.se
0704 34 05 44

Fredrik Jönsson

Fredrik Jönsson

Studie- och yrkesvägledare
IA, IAF, IMS, IMYFT, IMYNB
fredrik.jonsson(a)ystad.se
0724-67 62 86

Rulla till toppen