IMYRK, Yrkesintroduktion på Ystad Gymnasium

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktionsprogrammen på Ystad Gymnasium vänder sig till dig som saknar behörighet till nationella yrkesprogram.

Innehåll

  På Yrkesintroduktion (IMYRK) får du en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att komma in på arbetsmarknaden eller för att påbörja studier på ett nationellt yrkesprogram.

  Om du saknar behörighet för att komma in på ett nationellt yrkesprogram kan yrkesintroduktion vara din väg direkt ut i arbetslivet eller din väg till gymnasiala studier på gymnasium, folkhögskola eller via vuxenutbildning.

  Yrkesintroduktion är en praktisk utbildning där kurser som ger behörighet varvas med gymnasiala studier. När du kommer hit skapar vi en individuell studieplan utifrån dina behov och mål. Här får du en yrkesinriktad utbildning med grundläggande kunskaper. Antingen läser du in din behörighet på ett år och går sedan vidare till ett nationellt yrkesprogram eller väljer att läsa programmet i tre år mot ett studiebevis.

  Arbetsplatsförlagt lärande

  En viktig del av utbildningen är det arbetsplatsförlagda lärandet, APL. Därför kommer du ges möjlighet att ha APL på olika arbetsplatser under din utbildning. När vi känner oss trygga kommer vi att knyta an det praktiska arbetet ute på olika arbetsplatser. Vi har också egna verkstäder och kök där elever ges möjlighet att lära sig det mesta inom sin inriktning.

  Inriktning: Bygg och anläggning – Fastighetsskötsel

  Här får du grundläggande kunskaper inom fastighet, anläggning och byggnation. Efter avslutad utbildning har du kunskaper för arbete med reparationer, nyproduktion och underhåll av fastigheter eller markarbete. Skolan har en egen verkstad där du får möjlighet att lära dig det mesta om byggnation.

  Inriktning: Fordon och transport - Personbil

  Du får grundläggande kunskaper inom service och underhåll av personbilar. Efter avslutad utbildning har du kunskaper för arbete i verkstad, inom bildemontering, på reservdelslager eller med reparation av personbilar.

  Inriktning: Försäljning och service

  Som elev på programmet får du grundläggande kunskaper inom administration, handel och varuhantering. Efter avslutad utbildning har du kunskaper för att arbeta i exempelvis butik, i livsmedelsaffär, på kontor eller på varulager.

  Inriktning: Naturbruk - Trädgård

  Programmet är ett yrkesinriktat program där du får grundläggande kunskaper inom det som kallas grön sektor. Efter avslutad utbildning har du kunskaper för arbete inom trädgård, park, plantskola, eller växthus.

  Inriktning: Restaurang och livsmedel – Kök och servering

  Här får du grundläggande kunskaper inom restaurang och livsmedel. Efter avslutad utbildning har du kunskaper för arbete inom restaurang, storkök eller mindre kök.

  Vi har ett eget kök och restaurang på skolan där du får möjlighet att lära dig det mesta om matlagning och servering. Restaurangen heter Risselmagasinet.

  Inriktning: Vård och omsorg

  Vård och omsorg förbereder dig för arbete inom hälso- och sjukvård eller inom social omsorg. Du får prova på yrket genom 5 veckors APL/läsår i olika verksamheter inom vård och omsorg.

  Katharina Paulsson

  Katharina Paulsson

  Studie- och yrkesvägledare
  FR, HT, RL, IMYRL, Anpassad gymnasieskola
  katharina.paulsson(a)ystad.se
  0704 34 05 50

  Jennie Lang

  Jennie Lang

  Studie- och yrkesvägledare
  BF, NB, VO, IMYVO
  jennie.lang(a)ystad.se
  0704 34 05 52

  Fredrik Jönsson

  Fredrik Jönsson

  Studie- och yrkesvägledare
  IA, IAF, IMS, IMYFT, IMYNB
  fredrik.jonsson(a)ystad.se
  0724-67 62 86

  Rulla till toppen