T4, Gymnasieingenjör fjärde teknikåret på Ystad Gymnasium

Fjärde teknikåret Gymnasieingenjör

Under ett år erbjuder vi dig en värdefull utbildning som ger dig rätt
specialkompetens för att direkt börja arbeta inom teknikbranschen.

Innehåll

  Fjärde teknikåret (T4) gör dig till gymnesieingenjör. Utbildningen pågår under ett år och kan direkt leda till ett jobb inom teknik- och industribranschen.

  Gymnasieingenjörer behövs. Med ett fjärde teknikår på Ystad Gymnasium blir du examinerad gymnasieingenjör och får kompetenser som mer och mer efterfrågas i teknik- och industribranschen. Under året får du direktkontakt med flera företag i sydöstra Skåne och en stor del av utbildningen sker ute på arbetsplatser på de företag som är kopplade till utbildningen.

  Det fjärde teknikåret syftar till att ge dig de specialkompetenser som arbetsgivare letar efter just nu. Du blir mer stabilt rustad för en framtid inom teknik och industri. Företagen som vi samarbetar med berättar hur branschen skriker efter kompetent personal, som gymnasieingenjörer.

  ”Eleverna kommer ut och ser verkligheten. De lär sig yrket på ett helt annat  sätt med det fjärde teknikåret".
  David Åqvist, VD för WME Mechanics.

  Programmets profiler

  Läs vilka kurserna som ingår i profilerna, i programbladet.

  Design- och produktutveckling

  Produktionsteknik

  Arbetsplatsförlagt lärande = APL

  Som blivande gymnasieingenjör får du lära dig praktiskt arbete ute i arbetslivet. Under 11 veckor gör du arbetsplatsförlagt lärande, på en arbetsplats inom teknik och industri, det motsvarar en tredje del av utbildningen. Skolan ordnar APL-platser till alla studerande och garanterar att lärandet under din APL uppfyller de kvalitetskrav som finns för utbildningen.

  På Ystad Gymnasium samarbetar vi med företag i regionen för att planera din tid och säkra kvaliteten på din utbildning under din APL. Samarbetet mellan företagen och Ystad Gymnasium ger oss direkt insikt kring det växande behovet av gymnasieingenjörer både i produktioner och på konstruktionsavdelningar. Vi har 10 utbildningsplatser föredelade mellan Produktionsteknik och Design- och produktutveckling.

  Företagsbesök: en vecka vid skolstart
  APL under hösten: 3 veckor
  APL under våren: 8 veckor

  Arbeta direkt eller högskolestudier?

  Efter ett år är du redo för arbetslivet. Under ett år får du varva dina teoretiska studier med praktik där arbetsformerna liknar arbetslivets projekt och entreprenöranda. Det gör dig bättre förberedd för din framtid i arbete om du siktar på arbetsmarknaden efter examen. Det ger dig också en tryggare övergång till högskolestudier, om vidare studier är din plan.

  "Ett mycket större kontaktnät, praktisk erfarenhet och betydligt större chans att få jobb direkt efter examen. För mig handlade det fjärde teknikåret om att testa mina intressen istället för att ta mig an en hel högskoleutbildning som tar tre eller fler år. Det var helt rätt för mig!".
  Anton Lantz, gymnasieingenjör

  Ansökan

  För att vara behörig att söka måste du ha en gymnasieexamen från ett teknikprogram och vara högst 22 år vid ansökningstillfället.

  • Behörighetskrav för Design och produktutveckling: Design 1 och Konstruktion 1.
  • Behörighetskrav för Produktionsteknik- automation: Mekatronik 1 och Produktionskunskap 1.

  Ansökningsperioden pågår från 25 april till 15 maj 2019. Gör din ansökan på skånegy.se. Kontakta din SYV för att få ett ansökningskonto.

  Vi söker alltid efter företag som vill vara med och utbilda gymnasieingenjörer

  Ta chansen att erbjuda praktikplats, handleda och arbeta tillsammans med en eller två av våra kommande gymnasieingenjörer under 11 veckor av deras utbildning. Det ger ert företag möjligheten att kunna forma och utbilda en kommande arbetskraft inom just ditt företags specialkompetens.

  Kontakta Eleonore Nilsson Odén för att få mer information om vad en handledare förväntas göra och vilka vinster som finns för ert företag.
  eleonore.oden(a)edu.ystad.se, 0704-34 05 24

  Programråd

  För att du ska vara garanterad en kvalitetssäker utbildning finns programrådet, som består av representanter från skola, både lärare och elever, kommunen och näringslivet.

  Vi samarbetar för att hela tiden utveckla utbildningen så att våra elever kommer i kontakt med potentiella arbetsgivare under utbildningen.

  Cindi Lundgren

  Cindi Lundgren

  Studie- och yrkesvägledare
  TE
  Område 2
  cindi.lundgren(a)ystad.se
  0724 67 68 41

  Samarbetspartners

  T

  Anton Lantz T4 intervju

  Anton, gymnasieingenjör

  Varför valde du att läsa ett fjärde teknikår?
  - "Efter tre år av teori fick jag äntligen varva med praktik och använda allt jag lärt mig på en riktig arbetsplats. På bara ett år blev jag inte bara anställningsbar och bättre förberedd för vidare studier, jag fick även titeln gymnasieingenjör".

  Vad fick du göra som T4-elev, som du inte fått göra tidigare år?
  - "Jag fick göra riktiga projekt mot verkliga kunder. Förut var det lärare som gav mig uppgifterna, men på T4 var det kunder som behövde lösningar på problem. Det motiverade mig mycket mer och det jag gjorde utvärderas direkt av vd:n på företaget".

  Varför behövs gymnasieingenjörer?
  - "Gymnasieingenjörer är jätteviktiga! Vi har en bred grund som kan utvecklas efter vad vår arbetsplats behöver. Just nu finns det dessutom brist på våra kompetenser på arbetsmarknaden".

  Vad kan du se fram emot efter ett fjärde teknikår?
  - "Ett mycket större kontaktnät, praktisk erfarenhet och betydligt större chans att få jobb direkt efter examen. För mig handlade det fjärde teknikåret om att testa mina intressen istället för att ta mig an en hel högskoleutbildning som tar tre eller fler år. Det var helt rätt för mig!".

  Anton Rosengren t4

  Anton Rosenberg, gymnasieingenjör

  "Jag valde det fjärde teknikåret för att det var något som passade mig. Jag fick en chans att kombinera mina studier med arbetslivet där jag knöt nya kontakter som var viktiga i framtiden. Det fjärde teknikåret skilde sig lite från de tre tidigare teknikåren. Det var helt nya ämnen, vi lärde oss nya begrepp och använde verktyg som vi inte tidigare hade använt. Det är en avancerad utbildning och det var roligt att lösa de problem vi ställdes inför. Vi jobbade ofta i projektform, mycket för att efterlikna en vanlig arbetsplats", berättar Anton.

  Roligast av allt var tiden på företaget!

  "En stor del av det fjärde teknikåret kretsade kring företaget vi var på. Där vi utförde vårt examensarbete och spenderade 11 veckors APL. Det kändes bra när vi får praktiserade det vi hade fått lära oss teoretiskt i skolan. Det blev en annan upplevelse när jag efter tolv skolår faktiskt fick komma ut i verkligheten och använda det jag hade lärt mig. Det är en relativt kort utbildning och jag fick titeln gymnasieingenjör efter ett år. Jag ser att jag kan använda utbildningen på många sätt", säger Anton.

  Scroll to Top