T4, Gymnasieingenjör fjärde teknikåret på Ystad Gymnasium

Fjärde teknikåret Gymnasieingenjör

Under ett år erbjuder vi dig en värdefull utbildning som ger dig rätt
specialkompetens för att direkt börja arbeta inom teknikbranschen.

Vi jobbar tillsammans med lokala företag

Fjärde teknikåret (T4) gör dig till gymnesieingenjör. Utbildningen pågår under ett år och kan direkt leda till ett jobb inom teknik- och industribranschen.

Gymnasieingenjörer behövs. Med ett fjärde teknikår på Ystad Gymnasium blir du examinerad gymnasieingenjör och får kompetenser som mer och mer efterfrågas i teknik- och industribranschen. Under året får du direktkontakt med flera företag i sydöstra Skåne och en stor del av utbildningen sker ute på arbetsplatser på de företag som är kopplade till utbildningen.

Det fjärde teknikåret syftar till att ge dig de specialkompetenser som arbetsgivare letar efter just nu. Du blir mer stabilt rustad för en framtid inom teknik och industri. Företagen som vi samarbetar med berättar hur branschen skriker efter kompetent personal, som gymnasieingenjörer.

"Vi har fått hit väldigt duktiga elever från det fjärde teknikåret, drivna och som vill framåt. Ett fjärde teknikår och elever som gör nytta när de är här, samtidigt som de själva utvecklas".
Emma Henriksson, HR specialist på Plasman i Simrishamn

”Eleverna kommer ut och ser verkligheten. De lär sig yrket på ett helt annat  sätt med det fjärde teknikåret".
David Åqvist, VD för WME Mechanics i Ystad

T4 fjärde teknikåret examen 2022

Arbeta direkt eller börja plugga på högskolan?

Efter ett år är du redo för arbetslivet. Under ett år får du varva dina teoretiska studier med praktik där arbetsformerna liknar arbetslivets projekt och entreprenöranda. Det gör dig bättre förberedd för din framtid i arbete om du siktar på arbetsmarknaden efter examen. Det ger dig också en tryggare övergång till högskolestudier, om vidare studier är din plan.

”Fjärde teknikåret fyller ett väldigt bra gap mellan studentexamen och universitetsexamen, förklarar Mattias Salomonsson, logistik och produktionschef på HydX."

Läs mer om utbildningen och varför HydX är engagerade i fjärde teknikåret
"Fjärde teknikåret är en vinst för eleven, HydX och Ystad".

"Ett mycket större kontaktnät, praktisk erfarenhet och betydligt större chans att få jobb direkt efter examen. För mig handlade det fjärde teknikåret om att testa mina intressen istället för att ta mig an en hel högskoleutbildning som tar tre eller fler år. Det var helt rätt för mig!".
Anton Lantz, gymnasieingenjör

Profil: Design- och produktutveckling

Inriktningen Design- och produktutveckling ger dig fördjupning inom konstruktion, materiallära och hållbar utveckling kopplat till moderna tillverkningsmetoder. Den vänder sig till dig som vill utveckla din kompetens inom tillverkning, materialval och utformning av både nya och befintliga produkter. Kurserna balanserar teoretiska genomgångar med praktiska övningar med hjälp av kreativa och verklighetsförankrade projekt. Då alltmer av arbetet i dagens samhälle bygger på olika former av projekt och samarbete, så kommer du under hela utbildningen att tränas i effektiva samarbetsformer och terminologier som används i arbetslivet. Kurser som ingår är bland annat material- och konstruktionsteknik och CAD-specialisering. Kombinationen av design och teknik innebär framtida yrkesmöjligheter inom bland annat: projektledning, produktutveckling, och industridesign. Du har även en bra grund till vidare utbildning och kan utbilda dig till arkitekt, civilingenjör eller formgivare inom flera områden.

I programbladet längre ner kan du läsa vilka kurser som ingår i profilen.

Profil: Produktionsteknik

Inriktningen Produktionsteknik – med utgång produktion och automation – passar dig som vill bli en viktig del av teknikutvecklingen. Här får du fördjupade kunskaper om arbetsmetoder som används för industriell produktion och om effektivisering av tillverkningsprocesser. Du utvecklar dina ingenjörsmässiga färdigheter och förmåga att utarbeta lösningar, anpassa produkter och reflektera över produktionsprocesser och flöden. Yrkeskulturen från arbetslivet ingår i utbildningen och du får ökad förståelse för arbetsformer och terminologier inom dagens moderna tillverkningsindustri. Kurserna varvar teoretiskt arbete med praktiskt och du ges specialiserade kunskaper i bland annat CAD och Industriell PLC-teknik. Efter dina T4-studier med inriktningen produktionsteknik klarar du av en bredd av arbetsuppgifter som kan leda till anställningar som: Produktionsberedare, produktionsutvecklare, produktionstekniker, operatör och arbetsledare.

I programbladet längre ner kan du läsa vilka kurser som ingår i profilen.

Arbetsplatsförlagt lärande = APL

Som blivande gymnasieingenjör får du lära dig praktiskt arbete ute i arbetslivet. Under 11 veckor gör du arbetsplatsförlagt lärande, på en arbetsplats inom teknik och industri, det motsvarar en tredje del av utbildningen. Skolan ordnar APL-platser till alla studerande och garanterar att lärandet under din APL uppfyller de kvalitetskrav som finns för utbildningen.

På Ystad Gymnasium samarbetar vi med företag i regionen för att planera din tid och säkra kvaliteten på din utbildning under din APL. Samarbetet mellan företagen och Ystad Gymnasium ger oss direkt insikt kring det växande behovet av gymnasieingenjörer både i produktioner och på konstruktionsavdelningar. Vi har 10 utbildningsplatser föredelade mellan Produktionsteknik och Design- och produktutveckling.

Företagsbesök: en vecka vid skolstart
APL under hösten: 3 veckor
APL under våren: 8 veckor

Programråd

Vi samarbetar för att kunna ge dig en kvalitetssäker utbildning och för att hela tiden utveckla oss så att du kommer i kontakt med potentiella arbetsgivare under utbildningen. I programrådet ingår anställda på teknik- och industriföretag i området och representanter från näringslivet och kommunen. Lärare och befintliga elever i utbildningen ingår också.

Vilka företag och vad tillverkar dem?

Undrar du vilka företag som är kopplade till fjärde teknikåret? Vad tillverkar dessa företag egentligen och vad kan du som pluggar på fjärde teknikåret tänkas få göra på din APL (arbetsplatsförlagt lärande)?

Här får du svar!

Ansökan är öppen mellan 25 april till 15 maj

För att vara behörig att söka måste du ha en gymnasieexamen från ett teknikprogram och vara högst 22 år vid ansökningstillfället.

  • Behörighetskrav för Design och produktutveckling: Design 1 och Konstruktion 1.
  • Behörighetskrav för Produktionsteknik- automation: Mekatronik 1 och Produktionskunskap 1.

Ansökningsperioden pågår från 25 april till 15 maj. Gör din ansökan på skånegy.se. Kontakta din SYV för att få ett ansökningskonto.

Programblad
T4 inför 2024/2025

Vill du som företag vara samarbetspartner till fjärde teknikåret?
Läs mer här!

Charles Svennergård Charles Svennergard Ystad Gymnasium

Charles Svennergård

Studie- och yrkesvägledare
FS, IMYFS, NA, TE, T4
charles.svennergard(a)ystad.se
0704 34 05 44

Rulla till toppen