T4, Gymnasieingenjör fjärde teknikåret på Ystad Gymnasium

Fjärde teknikåret Gymnasieingenjör

Under ett år erbjuder vi dig en värdefull utbildning som ger dig rätt
specialkompetens för att direkt börja arbeta inom teknikbranschen.

Innehåll

  Fjärde teknikåret (T4) gör dig till gymnesieingenjör. Utbildningen pågår under ett år och kan direkt leda till ett jobb inom teknik- och industribranschen.

  Gymnasieingenjörer behövs. Med ett fjärde teknikår på Ystad Gymnasium blir du examinerad gymnasieingenjör och får kompetenser som mer och mer efterfrågas i teknik- och industribranschen. Under året får du direktkontakt med flera företag i sydöstra Skåne och en stor del av utbildningen sker ute på arbetsplatser på de företag som är kopplade till utbildningen.

  Det fjärde teknikåret syftar till att ge dig de specialkompetenser som arbetsgivare letar efter just nu. Du blir mer stabilt rustad för en framtid inom teknik och industri. Företagen som vi samarbetar med berättar hur branschen skriker efter kompetent personal, som gymnasieingenjörer.

  ”Eleverna kommer ut och ser verkligheten. De lär sig yrket på ett helt annat  sätt med det fjärde teknikåret".
  David Åqvist, VD för WME Mechanics.

  Programmets profiler

  Läs vilka kurserna som ingår i profilerna, i programbladet.

  Design- och produktutveckling

  Produktionsteknik

  Arbetsplatsförlagt lärande = APL

  Som blivande gymnasieingenjör får du lära dig praktiskt arbete ute i arbetslivet. Under 11 veckor gör du arbetsplatsförlagt lärande, på en arbetsplats inom teknik och industri, det motsvarar en tredje del av utbildningen. Skolan ordnar APL-platser till alla studerande och garanterar att lärandet under din APL uppfyller de kvalitetskrav som finns för utbildningen.

  På Ystad Gymnasium samarbetar vi med företag i regionen för att planera din tid och säkra kvaliteten på din utbildning under din APL. Samarbetet mellan företagen och Ystad Gymnasium ger oss direkt insikt kring det växande behovet av gymnasieingenjörer både i produktioner och på konstruktionsavdelningar. Vi har 10 utbildningsplatser föredelade mellan Produktionsteknik och Design- och produktutveckling.

  Företagsbesök: en vecka vid skolstart
  APL under hösten: 3 veckor
  APL under våren: 8 veckor

  Arbeta direkt eller högskolestudier?

  Efter ett år är du redo för arbetslivet. Under ett år får du varva dina teoretiska studier med praktik där arbetsformerna liknar arbetslivets projekt och entreprenöranda. Det gör dig bättre förberedd för din framtid i arbete om du siktar på arbetsmarknaden efter examen. Det ger dig också en tryggare övergång till högskolestudier, om vidare studier är din plan.

  "Ett mycket större kontaktnät, praktisk erfarenhet och betydligt större chans att få jobb direkt efter examen. För mig handlade det fjärde teknikåret om att testa mina intressen istället för att ta mig an en hel högskoleutbildning som tar tre eller fler år. Det var helt rätt för mig!".
  Anton Lantz, gymnasieingenjör

  Ansökan

  För att vara behörig att söka måste du ha en gymnasieexamen från ett teknikprogram och vara högst 22 år vid ansökningstillfället.

  • Behörighetskrav för Design och produktutveckling: Design 1 och Konstruktion 1.
  • Behörighetskrav för Produktionsteknik- automation: Mekatronik 1 och Produktionskunskap 1.

  Ansökningsperioden pågår från 25 april till 15 maj 2019. Gör din ansökan på skånegy.se. Kontakta din SYV för att få ett ansökningskonto.

  Programråd

  För att du ska vara garanterad en kvalitetssäker utbildning finns programrådet, som består av representanter från skola, både lärare och elever, kommunen och näringslivet.

  Vi samarbetar för att hela tiden utveckla utbildningen så att våra elever kommer i kontakt med potentiella arbetsgivare under utbildningen.

  Cindi Lundgren

  Cindi Lundgren

  Studie- och yrkesvägledare
  TE
  Område 2
  cindi.lundgren(a)ystad.se
  0724 67 68 41

  Samarbetspartners

  Eléne och Victor T4

  Eléne och Viktor valde fjärde teknikåret

  Eléne ville bli produktutvecklare och läste fjärde teknikåret under 2019/2020. Eléne gjorde sitt arbetsplatsförlagt lärande på Purus i Ystad under 11 veckor. Hennes handledare var Viktor, som arbetade som konstruktör och som själv också läst fjärde teknikåret på Ystad Gymnasium.

  Båda ägnade sina dagar åt att praktiskt arbeta med sitt teknikintresse. Eléne utvecklade en ny typ av skärverktyg och Viktor jobbade just då i ett projekt med att ta fram en långsmal golvbrunn för badrum.

  Ett extra år för att bli ingenjör
  ”Jag ville jobba. Så istället för att ta en högskoleutbildning efter studenten blev T4 en praktisk och snabb väg till att komma ut i verksamheten direkt”, berättar Eléne. ”Exakt samma tänkte jag”, fyller Viktor i, ”jag var skoltrött efter trean men kände att jag kunde klara ett år till om det gav mig praktisk erfarenhet, kontakter med arbetsgivare och titeln gymnasieingenjör”.

  APL som kan ge jobbchans
  Genom att läsa ett fjärde teknikår fick Viktor arbetsplatsförlagt lärande som först ledde till en projektanställning och nu har han fasta anställning. För Eléne betydde skolans kontaktnät jättemycket. ”Ystad Gymnasium samarbetar redan med företag som är intresserade av att ta emot praktikanter, vi kände att de var intresserade och det gjorde tiden på företaget ännu roligare”, säger hon. ”De flesta som jag pluggade med arbetar inom teknik- och industribranschen nu och praktiken var vägen till arbete för många i min klass", instämmer Viktor.

  Det bäst med T4
  ”På T4 fick jag en jättebra kunskapsbas och lärde mig alla uttryck och termer som gör det lättare att komma in i arbetet”, berättar Viktor. ”Och vi arbetade i projekt, på samma sätt som man gör på arbetsplatser i den här branschen. Resultatet av varje projekt är det faktiskt någon som ska använda på riktigt”, förklarar Eléne.

  Framtiden med teknik
  ”Att rita och komma på nya produkter, det är jättekul”, säger Eléne. Viktor känner också att han har valt rätt med T4. ”Purus är ett stort företag och jag kan utvecklas jättemycket här. Men just nu trivs jag väldigt bra som konstruktör”, avslutar han.

  Eléne T4

  Anton Lantz T4 intervju

  Anton, gymnasieingenjör

  Varför valde du att läsa ett fjärde teknikår?
  - "Efter tre år av teori fick jag äntligen varva med praktik och använda allt jag lärt mig på en riktig arbetsplats. På bara ett år blev jag inte bara anställningsbar och bättre förberedd för vidare studier, jag fick även titeln gymnasieingenjör".

  Vad fick du göra som T4-elev, som du inte fått göra tidigare år?
  - "Jag fick göra riktiga projekt mot verkliga kunder. Förut var det lärare som gav mig uppgifterna, men på T4 var det kunder som behövde lösningar på problem. Det motiverade mig mycket mer och det jag gjorde utvärderas direkt av vd:n på företaget".

  Varför behövs gymnasieingenjörer?
  - "Gymnasieingenjörer är jätteviktiga! Vi har en bred grund som kan utvecklas efter vad vår arbetsplats behöver. Just nu finns det dessutom brist på våra kompetenser på arbetsmarknaden".

  Vad kan du se fram emot efter ett fjärde teknikår?
  - "Ett mycket större kontaktnät, praktisk erfarenhet och betydligt större chans att få jobb direkt efter examen. För mig handlade det fjärde teknikåret om att testa mina intressen istället för att ta mig an en hel högskoleutbildning som tar tre eller fler år. Det var helt rätt för mig!".

  Scroll to Top