ID-kort Ystad Gymnasium

Ystad Gymnasium kommer under höstterminen 2018 införa personliga id-kort till både elever och personal. Även gäster/besökare på skolan kommer att ha ett synligt id-kort. Skolan är ingen offentlig plats och Ystad Gymnasium gör detta för att det ska vara tryggt och säkert för elever och personal att vistas i skolans lokaler.

På Ystad Gymnasium har vi personliga id-kort

 • Är du ny elev på Ystad Gymnasium så får du ditt nya kort inom 14 dagar från det att du startar
 • Är du redan existerande elev så finns din bild i systemet och ett nytt kort kan produceras inom 30 minuter
 • Som gäst/besökare får du ditt id-kort hos ansvarig receptionist eller administratör

Kortet har flera viktiga och praktiska betydelser

 • Kortet ska alltid bäras synligt i samband med att du vistas i skolans lokaler
 • Id-kortet används som lånekort i biblioteket
 • Vid behov för utskrift scannar du ditt id-kort vid skrivaren
 • För er som är i behov utav ett passerkort kommer detta tillägg att kompletteras till ert id-kort

Vid förlorat kort

 • Polisanmäl alltid för att inte ett förlorat kort ska kunna missbrukas
 • Spärra kortet hos skoladministratör på skolan
 • Ett nytt kort kostar 50 kronor att få producera
 • VÅRDA DITT KORT, DET ÄR EN VÄRDEHANDLING!

I framtiden

 • Kortet kommer att kunna laddas på med pengar, minimum 150 kronor och maximum 500 kronor
 • Ett laddat kort kommer att kunna användas som betalmedel både i skolrestaurangen och i kafeterian
 • Har du förlorat ett kort som är laddat med pengar så förs samma summa över till det nya kortet

Har du hittat ett ID-kort?

Kontakta oss på idkort.yg(a)ystad.se för att anmäla att du hittat ett ID-kort, spärra ditt kort eller för att beställa ett nytt.

Upphittat ID-kort som tillhör Ystad Gymnasium måste återlämnas till:

Ystad Gymnasium
Surbrunnsvägen 1
271 40 Ystad