ID-kort Ystad Gymnasium

Ystad Gymnasium införde under höstterminen 2018 personliga id-kort till både elever och personal. Även gäster/besökare på skolan behöver att ha ett synligt id-kort. Skolan är ingen offentlig plats och Ystad Gymnasium lanserade ID-kort för att det ska vara tryggt och säkert för elever och personal att vistas i skolans lokaler.

På Ystad Gymnasium har vi personliga id-kort

 • Är du ny elev på Ystad Gymnasium så får du ditt nya kort i samband med skolstart
 • Som gäst/besökare får du ditt id-kort hos ansvarig receptionist eller administratör

Vad ska jag använda kortet till?

 • Kortet ska alltid bäras synligt i samband med att du vistas i skolans lokaler, för att visa att du har behörighet att vistas i skolan
 • Id-kortet används som lånekort i biblioteket
 • Id-kortet används vid utskrift. Scanna ditt id-kort vid skrivaren
 • För er som behöver tillgång till särskilda lokaler (passerkort) kan få detta tillägg till ert id-kort hos vaktmästaren

Vid förlorat kort

 • Polisanmäl alltid för att inte ett förlorat kort ska kunna missbrukas
 • Spärra kortet hos skoladministratör Linda Svensson
 • Ett nytt kort kostar 50 kronor att få producerat
 • VÅRDA DITT KORT, DET ÄR EN VÄRDEHANDLING!

Tillägg i framtiden

 • Kortet kommer att kunna laddas på med pengar, minimum 150 kronor och maximum 500 kronor
 • Ett laddat kort kommer att kunna användas som betalmedel både i skolrestaurangen och i kafeterian
 • Har du förlorat ett kort som är laddat med pengar så förs samma summa över till det nya kortet

Har du hittat ett ID-kort?

Kontakta oss på idkort.yg(a)ystad.se för att anmäla att du hittat ett ID-kort, spärra ditt kort eller för att beställa ett nytt.

Upphittat ID-kort som tillhör Ystad Gymnasium måste återlämnas till:

Ystad Gymnasium
Surbrunnsvägen 1
271 40 Ystad