Kulturgarantin

Kulturgarantin för barn och unga i Ystad garanterar att alla elever från 4 års ålder upp till årskurs 3 på gymnasiet skall få uppleva, utforska och uttrycka sig genom konst och kultur i olika former. Det är skolans ansvar, enligt läroplanerna för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, att varje elev ”kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för estetiska värden” och ”kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje”. Kultur är ett viktigt verktyg i arbetet för ett tolerant och öppet samhälle. Det kulturutbud som erbjuds barn och unga ska spegla en mångfald konstnärliga och kulturella uttrycksformer.

Kulturgruppen

Kulturgruppen på Ystad Gymnasium ansvarar för programläggning, bokningar mm och är sammansatt av representanter från de olika områdena samt Karin Holmström som är kulturutvecklare. Vill du vara med i gruppen hör av dig till [email protected]

  • Nilsson Odén, Eleonore
    TE, T4
    Nilsson Odén, Eleonore
Nilsson Odén, Eleonore
TE, T4

Lärare bild, design och digitalt skapande
APL-ansvarig Fjärde teknikåret
eleonore.oden(a)edu.ystad.se
0704-34 05 24

Läsåret 2017/2018

Åk 1

17-18 augusti – Flyttfåglar.
Berättelser om migration med Tummel.

Åk 2

17-19 oktober – The Encounter of Bodies – Woodpecker.
Temat makt kopplat till kropp, genus, klass och språk.

21 november och 24 november – Utdrivningen 1532
Föreställning som handlar om utdrivningen av gråbröderna samt klostrets historia i Ystad.

22 november – Författarbesök Patrik Lundberg

23 november – Min faster i Sarajevo
Film på biografteatern Scala. Nominerad till två guldbaggar 2017.

28 november – FULET
Föreställning som handlar om mobbing och förtryck i skolkorridorerna.

Åk 3

25-26 oktober – The Game – med Alien Dance Company
En dansföreställning om makt.

Ladda ner Kulturgarantin