Kulturgarantin

Kulturgarantin för barn och unga i Ystad garanterar att alla elever från 4 års ålder upp till årskurs 3 på gymnasiet skall få uppleva, utforska och uttrycka sig genom konst och kultur i olika former.

Det är skolans ansvar, enligt läroplanerna för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, att varje elev ”kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för estetiska värden” och ”kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje”.

Kultur är ett viktigt verktyg i arbetet för ett tolerant och öppet samhälle. Det kulturutbud som erbjuds barn och unga ska spegla en mångfald konstnärliga och kulturella uttrycksformer.

» Kultur i Ystad

Kulturgruppen

Kulturgruppen på Ystad Gymnasium ansvarar för programläggning, bokningar mm. Gruppen är sammansatt av representanter från de olika områdena.

Kontaktpersoner är

Marianne Christoffersson, biträdande rektor
Ulrika Wulffsberg, biträdande rektor
Katri Johansson, kulturutvecklare Ystads kommun

Rulla till toppen