Gosteam Erasmus

Ystad Gymnasium deltog i GOSTEAM med Naturvetenskapsprogrammet mellan hösten 2020 till maj 2023. Det var ett treårigt Erasmus-projekt, finansierat av EU, som syftade till att designa, implementera och utvärdera “hands-on” utbildningsaktiviteter i geografisk informationsvetenskap, teknik, kartografi och miljökunskap.

Lunds universitet och nationella tekniska universitetet i Athen ledde verksamheten för tre gymnasier: Ystad Gymnasium i Sverige, BG/BRG Schwechat i Österrike och Ellinogermaniki Agogi i Grekland. Dessutom samarbetade man med ett vetenskapscenter/experimentarium i Italien (Fondazione Idis- Città della Scienza).

STEAM är en förkortning för Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. I projektet ville man utveckla det geospatiala tänkandet hos elever. Det innebär att man utvecklar de kunskaper och färdigheter som behövs för att klara av vår digitala värld; som att identifiera och tolka plats, avstånd, relationer, orientering, rörelse, förändring, mönster och trender i geo-miljö. Allt från planering av städer, kartläggning av kriminalitet, förflyttning av gods och kapital, att kunna följa lokala och globala miljöförändringar över tid kräver geospatialt tänkande. I dag finns bra digitala verktyg att använda och det är viktigt att vi kan lära ut dessa i skolan.

Postad i
Rulla till toppen