Lyckad inkludering samt ökad skolnärvaro

”Lyckad inkludering samt ökad skolnärvaro”

Projektnummer: 2019-1-SE01-KA101-060147
Avslutades november 2021

Syfte

Att öka kunskapen kring psykosocial hälsa. Detta för att öka måluppfyllelse, närvaro och samarbete mellan pedagogerna. Inom projektets ram fanns det tre utbildningstillfällen, Barcelona, Florens och Zagreb. Inom detta projekt var en och samma grupp påkopplad och skulle ha deltagit i alla moment men med tanke på pandemin blev det vissa justeringar. Gruppen har sedan spridit kunskapen genom aktiviteter med sina kollegor.

Barcelona

“Happy schools: Positive education for well being and life skills development”. Genomförd oktober 2019.
Här fick deltagarna lära sig metoder och verktyg för att öka sin psykologiska motståndskraft.

Florens

“Stress management and recognition: Key strategies for teachers”. Genomförd oktober 2021.
Deltagarna fick lära sig mer kring stress och få en fördjupad kunskap i positiv psykologi.

Zagreb

Jobbskuggning. Genomförd november 2021.
Hälften av gruppen som var med i projektet åkte till Zagreb för att besöka en skola som aktivt jobbar med positiv psykologi och ökat välbefinnande med eleverna i vardagen. 

Postad i
Rulla till toppen