Work experience abroad

”Work experience abroad”

Projektnummer: 2019-1-SE01-KA102-060194
Avslutas 2022-07-30

Syfte

Elever och lärare ska utvidga sin APL- och yrkeserfarenhet och kunna jämföra verksamheter mellan länderna. Detta bidrar till ökad kunskap inom branschen för det yrkesprogram man tillhör. Utbytet innebär att vi som skola också tar emot elever från andra länder så att de kan genomföra sin APL-period hos oss. I dagsläget är det Barn- och fritidsprogrammet och Vård och omsorgsprogrammet som ingår i projektet.

Postad i
Rulla till toppen