APL i Dublin

Två elever på Vård- och omsorgsprogrammet har under hösten 2022 påbörjat sin APL-period i Dublin, på Irland. Ystad Gymnasiums yrkesprogram har ett ackrediterat Erasmus+ projekt som sträcker sig fram till år 2027. Det innebär att elever i årskurs 3 och lärare har möjlighet att få erfarenheter inom en yrkeskultur i ett annat land.
Den här gången gör eleverna sin praktik på ett äldreboende , för första gången i Dublin. År 2023 finns det just nu planerade projekt för nya utbyten, både för Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet till såväl Berlin som Dublin och eventuellt Madeira. Projektet bidrar till internationalisering som förbereder elever och lärare för en mer global arbetsplats, ökad kulturell förståelse, förbättrade språkkunskaper och erfarenhet. Det ger våra unga bra förutsättningar inför sitt framtida yrkesliv. Som lärare får vi se hur kolleger i andra länder arbetar i undervisning och med arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Rulla till toppen