Vi deltar i internationell ungdomskonferens i Japan

Sedan år 2019 har Naturvetenskapsprogrammet på Ystad Gymnasium fått en inbjudan att delta i en internationell ungdomskonferens på temat hållbar utveckling. Det är den japanska skolan Ritsumeikan Junior and Senior High School i Kyoto som anordnar konferensen.

Hållbart och inkluderande samhälle

Varje årskonferens har olika teman och temat för år 2023 är ett hållbart och inkluderande samhälle – mångfald för att minska diskriminering men också biologisk mångfald. I år har Minna, Elsa och Cassandra i åk 3 från Naturvetenskapsprogrammet valts ut att resa till Japan för att delta. De har förberett sig genom att sätta sig in i årets tema och bidrar med kunskap i frågorna från ett svenskt perspektiv. På konferensen deltar skolor från Europa, Nordamerika och Asien.

Artikel från Ystads Allehanda:

Ystadselever valdes ut till internationell konferens – fick åka till Kyoto igen

Varje år anordnas en ungdomskonferens i Japan, då elever världen över samlas för att prata hållbarhet. I år var 175 elever från 12 länder på plats i Kyoto – tre representerade Ystad Gymnasium.

Årets tema på hållbarhetskonferensen var mångfald, utifrån flera aspekter. Tillsammans med Ystad Gymnasiums tre elever fanns lärare Anna Lundgren på plats – som undervisar på naturvetenskapsprogrammet på Ystad Gymnasium.

– Det handlar om att prata om och lyssna på vilka utmaningar vi står inför. Allt utgår från Agenda 2030, målen för hållbar utveckling, berättar hon.

I år var det Ystadseleverna Minna, Cassandra och Elsa som fick chansen att åka till Kyoto. Under veckan förberedde de ett arbete som skulle redovisas under konferensen, där eleverna fick presentera förslag på lösningar för framtida utmaningar rörande inkludering och biologisk mångfald.

Läs hela artiklen hos Ystads Allehanda – Ystadselever valdes ut till internationell konferens – fick åka till Kyoto igen (ystadsallehanda.se)

Japan NA Naturvetenskap Ystad Gymnasium

Rulla till toppen