Här har eleverna psykisk hälsa på schemat

Psykisk hälsa på schemat i skolan är något som unga efterfrågat. Elever på Ystad Gymnasium har det redan.

“Vi vill sprida kunskap om vad psykisk ohälsa är och vad man kan göra för att må bra”, säger skolkurator Camilla Tedevik.

Många unga beskriver i undersökningar att de mår dåligt, allt fler tar antidepressiva mediciner och antalet självmord bland unga har ökat. Det är en svart bild av ungdomar psykiska mående och i många skolor göras insatser för att förebygga och öka kunskapen.

På Park har skolkurator och skolpsykolog träffat elever i årskurs 1 för att uppmärksamma psykisk hälsa och ohälsa.

“Vi pratar med eleverna om begreppet psykisk ohälsa som är väldigt stort och sträcker sig från lättare psykiska besvär till psykiatriska tillstånd och suicid”, säger Paula Cameron skolpsykolog.

Träffarna, som är schemalagda med obligatorisk närvaro, börjar med att eleverna får fundera kring vad psykisk hälsa är. Eleverna får också lära sig om de fyra basbehoven som är grundläggande för alla människor; sömn kost, relationer och fysisk aktivitet.

Om något av basbehoven långvarigt får stå tillbaka blir vi mer sårbara. Våra medfödda förutsättningar som exempelvis familjesituation och ärftlighet tillsammans med skydds- och riskfaktorer utgör grunden för vår hälsa, säger Paula Cameron.

Läs hela artikeln som är publicerad av Ystads Allehanda.

Postad i ,
Rulla till toppen