Lärare nominerad till Guldäpplet

Guldäpplet

Sverker Ahrent, matematiklärare på Naturvetenskapliga programmet hos oss, har blivit nominerad till Guldäpplet 2017.

Guldäpplet är ett lärarstipendium, som årligen delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Lärare nominerad till Guldäpplet guldapple Ystad Gymnasium

I dagens digitaliserade samhälle behövs digital kompetens. Det gäller skola såväl som arbetsliv. Läroplaner och kursplaner innehåller tydligare skrivningar om digital kompetens som ska gälla från höstterminen 2018. Att integrera och använda sig av de digitala verktygen i undervisningen är en pedagogisk möjlighet och utmaning för lärarna och eleverna.

Lärarpriset Guldäpplet lyfter fram lärare som utvecklar skolan och pedagogiken med digitala verktyg och arbetssätt.

– Lärare i hela landet, från förskola, ungdomsskola och SFI drar i dag nytta av digitaliseringen för att ge sina elever nödvändiga kunskaper och verktyg. De nominerade till Guldäpplet visar hur de digitala verktygen kan användas i alla ämnen och utbildningar, i slöjd, språk och matematik, liksom i bageri och fordonsteknik. Innovation liksom djupt pedagogiskt engagemang, bred kompetens och kollegialt delande utmärker många av årets nominerade, säger Peter Becker, ordförande i juryn för Guldäpplet.

“En av de nominerade är Sverker Ahrent, lärare på Ystad Gymnasium, som arbetar fullt ut med digitala läromedel i matematikundervisningen. Genom engagerat och konsekvent arbete har han skapat ett positivt lärande i matematik där eleverna sporras av att ha en tydlig översikt över sin lärandeprocess”.

 

Intervju med Sverker Ahrent

När började du använda IT i undervisningen?
För ungefär fem år sedan började jag med Flipped Classroom, vilket innebär att eleverna förbereder sig inför nästa lektion istället för att få en massa läxor. Förbereder sig t.ex. genom att se en film som handlar om momentet som vi ska diskutera i klassrummet. I Flipped Classroom är föreläsningen kort, effektiv och koncentrerad till det viktiga. När eleverna sedan kom till klassrummet kunde vi plötsligt göra reell matematik istället för att bara gå igenom tunga teoridelar.

Jag började jobba med NOKflex, GeoGebra och Kunskapsmatrisen under hösten 2016, när de var helt nya. Jag har gjorde förändringen för att göra mitt jobb och elevernas lärande mer kreativt. Jag jobbar fullt ut med digital undervisning. När de nya redskapen kom för ett år sedan valde jag att helt skrota pappersboken, miniräknaren och egentligen helt pappersproven också. Jag flyttade allt in i den digitala världen.

Hur arbetar du med digitala verktyg och vad innebär det för elevernas lärande?
Som jag ser det, tog jag egentligen bara de redskapen som fanns tillgängliga. NOKflex, läromedel från Natur och Kultur och GeoGebra som används istället för miniräknare. Våra datorer med pekskärmar gör arbetet med intuitiva GeoGebra oerhört mycket enklare till skillnad från de traditionella grafritarna. Tredje redskapet är Kunskapsmatrisen, för utvärdering av kunskaperna. I Kunskapsmatrisen får eleverna en överblick och ser tydligt de olika delområdena har olika färger. Där kan både jag och eleverna se vad det är varje elev behöver öva på och repetera. Här får eleverna övningsuppgifter som också är länkade till videofilmer med förklaring och till hemsidan, Matteboken, om man vill ha en teoretisk förklaring i text.

Fördelen för eleverna är att de har mycket bättre överblick över sina matematikstudier. De kan se vad de har gjort, var de befinner sig i processen och de har ett bra utvärderingsinstrument. En smart del av de nya läromedlen är att datorn känner av vad du kan och inte kan. Datorn förstår vilken nivå din kunskapsnivå ligger på. Därför får du uppgifter att lösa och träna på tills du är redo för nästa nivå.

Eleverna säger att de upplever mindre stress; mindre läxor; effektivare, roligare och överblickbart lärande; mer tid till diskussioner; direkt respons; mer samarbete; enkel väg till repetition och de tycker det är bra att spara papper. Inte minst kan vi visualisera komplex matematik för ökad förståelse.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
Revolutionerade för mig är hur min lärarroll har förändrats, jag har fått en helt annan roll. I vanliga fall som en traditionell matematiklärare står man framme vid tavlan, förklarar och berättar hur saker hänger ihop. Sen övar eleverna och som lärare är man hjälp till eleverna när de övar. Det stora problemet är att när lektionen är slut sitter eleverna med de svåra uppgifterna, har inte hunnit med dem och får dem i läxa. Då sitter eleverna hemma med jättesvåra uppgifter och tappar intresset.

Det som är spännande med de digitala verktygen är att Ragnar sköter föreläsningen åt mig, Kunskapsmatrisen sköter repetitionen och NOKflex kommer med lösningsförslagen. Då kan man undra, vad ska jag göra? Jag insåg under hösten 2016 när jag körde igång med det här paketet, att jag måste försöka förstå vilken resurs jag ska vara i klassrummet. Min roll förändrades från föreläsare och handledare till att vara med ledare och inspiratör. Med dessa digitala verktyg har jag tid i klassrummet att istället ha inspirerande problemlösning med eleverna. Här kan vi tillsammans diskutera och det händer att jag blir överraskad och förvånad över hur kreativa eleverna är som hittar lösningar och metoder till lösningar som inte jag har sett. Det är jättekul och framförallt så kan vi i klassrummet lära av varandra på ett mycket bättre sätt. Om vi kan flytta bort allt det tråkiga som föreläsning, repetion och tragglande till den digitala världen.

För övrigt lever eleverna i en digital värld och då måste skolan också vara en del av det. Vi måste vara på samma arena som eleverna. Eleverna har sin telefon ständigt igång och är ständigt med i ett socialt nätverk. Det känns konstigt att förbjuda telefoner och ta bort de elektroniska hjälpmedel som finns, vi måste istället förhålla oss till dem.

Det finns några elever som har valt att låna en fysisk mattebok och någon elev väljer att sitta med räknaren i telefonen istället. Det är inget problem, det finns inget förbud mot andra redskap. Vi försöker bara bejaka det som finns och ta till oss det är som är nytt. Det fungerar till 99%. Alla eleverna, nästan utan undantag, ger positiv respons och positiv utvärdering. De tycker att de digitala verktygen är bra!

Hur känns det att vara nominerad till Guldäpplet?
Det är kul! Det är roligt att få uppmärksamhet för något som man gör, som oftast inte märks så mycket utanför klassrummet. Uppmärksamhet utifrån är ett erkännande om att man är på rätt väg. På skolan har vi förutsättningar för att jobba digitalt. Vi har jättebra datorer, datorer med pekskärmar/touchskärmar som gör att våra verktyg fungerar riktigt bra. Fungerande nätverk och support för både lärare och elever. Skolan har verkligen satsat och därför känns det extra kul att skolan också får uppmärksamhet för att ha gjort en digital satsning som också används.

Lärarna här på Ystad Gymnasium har verkligen möjlighet att genomföra ett digitalt arbetssätt i klassrummen. Hade inte eleverna haft bra och fungerande datorer så hade vi inte kommit någonstans och vi hade inte kunnat vara på elevernas arena, som just är digital.

Vad ser du för utvecklingsmöjligheter?
Med de digitala verktygen får jag utmaningar hela tiden. Jag får ständigt fundera över hur jag ska förhålla mig till den nya världen. Det har varit spännande att klura på och försöka hitta min nya roll. Den nya rollen är så oerhört mycket bättre och stimulerande, det innebär ett nytt förhållningssätt och mer kreativitet i undervisningen. Att ta steget från den gamla traditionen där man som lärare bara är kunskapsförmedlare till någonting helt annat. Jag upptäcker och undersöker fortfarande. Jag försöker vara kreativ och hitta nya vägar för att göra undervisningen bättre.

Prisutdelning 30 oktober 2017

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riskförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens medieråd, Gleerups Utbildning AB, Netsmart AB, Studentlitteratur AB, Tieto Sweden Healthcare and Welfare AB samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

Priset består, förutom av ett stipendium på 25 000 kr, av ett vacker glasäpple med inläggning i äkta guld, blåst av mästarna vid Bergdala Studioglas i Småland.
Vinnare presenteras och prisutdelning sker den 30 oktober 2017 på Skolforum.

Alla nominerade till Guldäpplet kan du hitta här

 

Guldapplet partners DIU

Postad i
Rulla till toppen