Vi byter namn till Ystad Gymnasium

Från och med 1 januari 2016 blir Sydskånska gymnasiet en del av Ystads kommun och kommer därmed att byta namn till Ystad Gymnasium i samband med övergången. Lokalerna kommer fortfarande att kallas för Park och Österport.

Ändringen av namnet innebär ingen förändring för våra elever i deras studier. Samtliga program som vi erbjuder idag kommer fortfarande att erbjudas under läsåret 2015/2016.

Byte av logotyp

Vi har börjat ändra vår kostym redan nu och det är ett arbete som kommer att pågå under 2016.

Till Ystads kommuns hemsida