Vi seglade!

Vi på Gymnasiesärskolans Individuella program har provat på segling med handledare Pontus Jonsson från Ystads Segelsällskap. Våra elever i år 4 som tillhör ”vuxenliv” arbetar just nu kring fritidsaktiviteter, där eleverna får prova på olika fritidsintressen. Seglingen gav eleverna en annorlunda upplevelse och aktivitet. Dagen började med nervositet och uppspelt spänning till att sedan utmynna i glädje och stärkt självförtroende. Gruppen delades in i två halvor och den grupp som inte var till sjöss fick en guidad tur på skutan ”Helene”.

Vi är jätteglada att Pontus tog sig tid och engagerade sig för våra elever. Stort tack till Pontus och Ystads Segelsällskap!

Rulla till toppen