GYSÄR, Gymnasiesärskola Nationella programmet på Ystad Gymnasium

Gymnasiesärskolans Individuella program

Individuella program kommer att förbereda dig inför ett meningsfullt vuxenliv.

Innehåll

  På Gymnasiesärskolans individuella program (GYSÄR) skapar vi en individuellt anpassad studieplan just för dig.

  Gymnasiesärskolans individuella program är en särskilt anpassad utbildning för ungdomar med intellektuell funktionsvariation. Utbildningen är ett fyraårigt program som kan utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar.

  Programmet syftar till att ge dig som elev kunskaper och verktyg för att kunna leva ett självständigt och aktivt liv. Särskilt fokus ligger på kommunikation, samarbete, initiativ och användning av hjälpmedel.

  Utbildningen utgår från de centrala ämnesområdena och upplägget utformas efter dina behov och målsättningar.

  Vi samarbetar med Habilitering, LSS handläggare samt daglig verksamhet i din kommun för planering efter skolans slut.

  Ystad Gymnasium Gysär individuella programmet

  Ämnesområden som ingår i de individuella programmen

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation
  Katharina Paulsson

  Katharina Paulsson

  Studie- och yrkesvägledare
  GYSÄR, IA, IMYRK
  katharina.paulsson(a)ystad.se
  0704 34 05 50

  Scroll to Top