Anpassad gymnasieskola är det nya namnet

Anpassad gymnasieskola är det nya namnet på tidigare gymnasiesärskola sedan 2 juli 2023. Namnbytet sker efter riksdagens beslut att ändra namn på begreppet särskola till anpassad skola. Läs mer om namnändringen hos Skolverket.

🔷 Ystad Gymnasium erbjuder två olika varianter av Anpassad gymnasieskola:

🔹 Individuellt program som förbereder dig inför ett meningsfullt vuxenliv.

🔹 Nationella program där du som elev får en god grund för att söka arbete, studera vidare och kunna delta aktivt i samhället.

Namnbytet är elevernas förtjänst

Enligt information från Skolverket kommer önskemålet om namnbytet från eleverna själva och började med ett medborgarförslag som gick igenom hela statsapparaten och slutligen beslutades av riksdagen. De nya namnen på skolformerna är: anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå. Begreppet utvecklingsstörning ersätts också med intellektuell funktionsnedsättning.

Rulla till toppen