Bättre koll på lektioner

Ystad Gymnasium blir första skola i landet med att registrera hur lektionerna genomförs.
– Nu får vi statistik på hur många lektioner som leds av vikarie eller ställs in. Det känns väldigt bra, säger gymnasiechef Lars-Inge Persson. Ystad Gymnasium har periodvis kritiserats för att det saknas vikarier och att många lektioner ställs in. – Tidigare har vi inte haft någon exakt bild av läget. Men nu finns verktygen för att redovisa det, säger Lars-Inge Persson.

Det är ungefär tre år sedan ett system för att redovisa hur lektionerna genomförs först kom på tal. I ett år har företaget bakom V-klass, det system som både lärare och elever använder, arbetat för att ta fram de funktioner som Ystad Gymnasium efterfrågat. – V-Klass är riksomfattande och de förändringar vi gör här slår igenom överallt. Det är ett av skälen till att det tagit tid att arbeta fram. Ett annat är den stora mängden data. Nu finns ett system att redovisa om lektionen genomförts av ordinarie lärare, av vikarie, ställts in eller ersatts av annan aktivitet.

Under två veckor i terminsstarten, den 4 till 22 september genomfördes 88 procent av de 7 000 lektionstimmarna enligt schemat. 1,4 procent av lektionerna saknade vikarie och ställdes in. – Det är ett ganska gott resultat, som jag tror kan förbättras ytterligare, säger Jan Erlandsson (C) gymnasienämndens ordförande. Sammanställningen visar även att 8,6 procent av lektionerna är oredovisade. – När tekniken och rutinerna är riktigt inkörda minskar de oregistrerade lektionerna och jag är säker på att andelen genomförda lektioner ökar, säger Jan Erlandsson.

Gymnasienämnden, som firade den nya tekniken med tårta, ska i fortsättningen få rapporter om lektionerna varje månad. – Det blir en viktig del i vårt kvalitetsarbete och ett sätt att stärka vårt varumärke, säger Jan Erlandsson.

Även på skolan ser man fördelar med systemet.
– Vi får en bra överblick över läget och kan tidigt upptäcka var vi behöver göra förändringar, säger Lars-Inge Persson, som även tycker det är positivt att Ystad varit med och utvecklat ett verktyg som alla skolor i landet kan få nytta av.

FAKTA – Garanterad undervisning

  • Skolverket slår fast hur många timmar gymnasieskolorna minst måste ha på de nationella programmen som omfattar 2 500 poäng
  • På yrkesprogrammen krävs 2 430 timmar.
  • På studieförberedande program krävs 2 180 timmar.
  • På Ystad Gymnasium strävar man efter att lägga ut fler timmar, helst lika många som poängen, alltså 2 500.
  • Med fler lektioner får man marginal att klara den garanterade mängden timmar även om något skulle inträffa och hoppas samtidigt att fler lektioner ska öka elevernas möjlighet att nå kunskapsmålen.

Artikel i Ystads Allehanda 2017-10-03, skriven av Cecilia Billgren

Postad i
Rulla till toppen