Avstånd är omtanke

Välkommen till Ystad Gymnasium läsåret 2020/2021

Detta informationsbrev riktar sig till alla elever på Ystad Gymnasium samt deras vårdnadshavare.

I den rådande coronasituationen behöver vi alla hjälpas åt för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning.

Ystad Gymnasium är en stor skola där undervisning bedrivs i många olika lokaler. Vi gör vad vi kan för att anpassa så mycket som möjligt och följa de riktlinjer som finns. Våra anpassningar kan komma att förändras löpande beroende på myndigheternas rekommendationer och rådande situation. Beslut kan ändras snabbt och vi kommer att informera om förändringar via V-klass och vår hemsida ystadgymnasium.se.  Det är bra om man som elev och vårdnadshavare håller sig uppdaterad. Vid frågor eller specifika ärenden vänder man sig i första hand till sin mentor eller klassmentor.

Utgångspunkten är att alla elever ska vara i skolan och få sin utbildning i skolans lokaler. Detta kan komma att behöva kombineras med tex fjärrundervisning.

Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vill därför informera om följande:

ANPASSAD UPPSTART

Uppstarten i år kommer att vara lite annorlunda än tidigare år. Vi har anpassat uppstartstiderna och spridit ut dessa på flera dagar. Vi kommer inte att ha gemensamma friluftsdagar som vi brukar utan dessa anpassas i mindre grupper och utan busstransport. Eftersom vi har många olika program med olika förutsättningar kommer uppstarten att se olika ut beroende på vilket program man går på.

IDROTTSLEKTIONER

Det kommer att vara mycket uteaktiviteter på idrotten och upplägget kan komma att anpassas. Alla sporter som kräver närkontakt undviks.

KOLLEKTIVTRAFIK

Då rekommendationer om tex avstånd på bussar och tåg kan bli svåra att följa under framförallt rusningstrafik vill vi uppmana alla elever som åker på en sträcka där det går förbindelser flera gånger om dagen att, om möjligt, ta tidigare bussar och tåg. Har man möjlighet att använda alternativa färdmedel, som exempelvis cykel, är det en god idé för att minska trängsel.

Skolan är öppen från kl 07.00 och vi har studiemiljöer som möjliggör att man kan studera innan undervisningen startar.

LUNCHSERVERING

Vanligtvis äter alla våra elever, närmare 1700 st, i vår matsal under skollunchen. Alternativ matsal kommer att finnas. I dagsläget ser det ut att bli en kortsiktig lösning i vår lilla idrottshall för att därefter, förhoppningsvis bli en matsal i form av tält på innergården. Vilken matsal man äter sin lunch i kommer att schemaläggas.

LEKTIONER

Det finns ett begränsat utrymme för fysiska anpassningar i vissa klassrum. Vi kommer därför, så långt det går, att arbeta mycket med den digitala undervisningen vi använde under distansvisningen i våras, i klassrummen. På så sätt kan tex eleverna befinna sig på sina platser i salen och via dator signalera och få hjälp av läraren utan närmre fysisk kontakt.

INFORMATIONSMÖTEN DIGITALT

Rekommendationerna säger att man ska undvika fysiska möten i nya konstellationer om det inte är nödvändigt. Vi kommer därför generellt sett inte bjuda in till informationsmöten i våra lokaler i höst utan istället ha dessa informationsmöten digitalt. Mer info om detta kommer.

HÅLL AVSTÅND

Tänk på att inte stå för nära varandra då olika folksamlingar uppstår som tex vid eventuell kö till matsal, vid utlämning av dator, läromedel etc.

HYGIEN

Viktigt att alla fortsätter att hålla god handhygien. Skolsköterskorna kommer att informera i klasserna för att bibehålla detta.

Städningen kommer att ökas och framförallt toaletterna med tvål och handservetter kommer att prioriteras. Även så kallade kontaktytor och bänkar i klassrummen kommer att torkas av två gånger om dagen.

Handsprit finns utplacerat vid skolans olika ingångar.

PERSONLIGT ANSVAR

Viktigast av allt är kanske ändå att komma ihåg och uppmana alla att ta ett personligt ansvar för att minska smittspridning. Gör vi det kan större åtgärder förhoppningsvis undvikas. Håll avstånd, var uppmärksam på symtom som kan förekomma vid covid-19. Vid symtom ska man vara hemma.

Håll er informerade och uppdaterade på ny information löpande via Vklass, ystadgymnasium.se och ystad.se

Postad i
Rulla till toppen