Läraren Erik åkte till Lyon för forskning om datorn som instrument

Läraren Erik Lundahl  från Estetiska programmet har varit på EAS konferens i Lyon och veckan efter flög han till Berklee College of Music i Boston. Erik har sedan hösten 2021 varit engagerad i ett forskningsprojekt för att undersöka datorn som instrument. I forskningsgruppen ingår Erik Lundahl från Ystad Gymnasium, Per Berlin Englund från Rytmus Malmö och Anna Houmann och Joakim Barfalk från Musikhögskolan i Malmö.

EAS står för European Association for music in schools.

Lyon och EAS-konferensen 2023

I Lyon samlades musiklärare från alla olika skolformer samt forskare inom musikpedagogik från hela Europa för att utbyta erfarenheter, etablera samarbeten och ta del av aktuell forskning och innovation inom musikutbildning. Inom ramen för vårt forskningsprojekt höll vi en mycket välbesökt workshop där deltagarna blev introducerade för och fick lära sig att spela dator som instrument (EDI).

“Det är uppenbart att vi ligger i framkant och väcker ett stort intresse såväl nationellt som internationellt. Vi bidrar med kunskap och erfarenheter som direkt påverkar framtidens musikutbildning. Det är extra kul att våra elever under sin utbildning har fått vara en del av att bidra till denna kunskapsspridning genom sitt deltagande i projektet”, berättar Erik lärare på Estetiska programmet.

Forskningsprojektet om datorn som instrument

Ystad Gymnasium är med i ett stort forskningsprojekt kring datorn som instrument. Projektet har tidigare fått en miljon kronor till forskningen, och har nu alldeles nyligen tilldelats ytterligare en miljon från Lunds universitet för fortsatt forskning.

Ystad Gymnasium blev år 2017 första skolan i Sverige med att erbjuda dator som huvudinstrument på Estetiska programmets musikinriktning.
Istället för att studera exempelvis gitarr eller piano så kan man lära sig spela EDI (elektroniska digitala instrument). De senaste åren är det många andra gymnasieskolor som har varit på studiebesök i Ystad och som varit intresserade av att starta en liknande utbildning.

Eleverna gillar det. Datorn har seglat upp som vårt näst mest populära instrumentet efter sång. En tredjedel av klassen har EDI, så det har lite blivit vår profil i samarbete med lokala musikbolaget Cardiac Records. – Det bästa tycker jag är att det speglar vad ungdomarna själva vill göra. Nu är det datorn som instrument, i framtiden kan det bli något annat”, säger Erik Lundahl, lärare på Estetiska programmet på Ystad gymnasium som startade utbildningen med EDI.

Tidigare nyheter

Unika utbildning: här är datorn instrumentet 

Forskning på musikutbildning i Ystad får ännu mer pengar

Skolforskning om unik musikutbildning på Ystad Gymnasium

Rulla till toppen