Skolforskning om unik musikutbildning på Ystad Gymnasium

Ystad Gymnasium är med i ett stort forskningsprojekt kring datorn som instrument och nu har Samordningsgruppen vid Lunds universitet tilldelat forskningsgruppen ytterligare 998 337 kr för projektet ”Den digitala eleven – utmaningar och möjligheter för lärare och lärarstudenter i den digitaliserande gymnasieskolan” som förlängs från hösten 2023, med avslut december 2024. Forskningsprojektet har rankats högst av de 9 ansökningar som kom in.

Datorn som instrument = EDI (Elektroniskt digital instrument)

Lärare Erik Lundahl på Estetiska programmet har sedan hösten 2021 varit engagerad i ett forskningsprojekt för att undersöka datorn som instrument. I forskningsgruppen ingår Erik Lundahl från Ystad Gymnasium, Per Berlin Englund från Rytmus Malmö och Anna Houmann och Joakim Barfalk från Musikhögskolan i Malmö.

Under läsåret 21/22 fick lärare på respektive gymnasieskola göra en enkät kopplad till deras kunskaper och uppfattningar om EDI samt delta i fokusgruppssamtal. Därefter låg fokus vid att insamla kunskaper och uppfattningar samt göra intervjuer och spela in lektioner med elever (på gymnasiet) och studenter (på Musikhögskolan i Malmö). Eleverna som då läste i årskurs 2 på Estetiska programmet på Ystad Gymnasium deltog i ett ”elevforskarteam” för att få större inblick och inflytande i projektet. Det är relativt unikt att man bedriver forskning på detta sätt.

Under våren 2022 samlades elever från respektive skola på Musikhögskolan i Malmö för att labba kring EDI och testa lektionsupplägg som forskningsgruppen har tagit fram.

Projektet har i flera sammanhang redan spridit sina preliminära fynd vilket har mötts av ett stort intresse – att jobba med datorn som vilket instrument som helst är unikt och något Ystad Gymnasium sedan 2017 har legat i framkant med i utbildnings-Sverige.

Eleverna är delaktiga i projektet som informanter och bollplank och är centrala i studiens datainsamling då både instrument- och ensemblelektioner har dokumenterats med ljud och bild. Eleverna visar ett stort engagemang och deltar på ett seriöst sätt.

I maj i år (2023) släpper forskningsgruppen guidelines för hur man kan arbeta med datorn som instrument i skolan och vad som är bärande delar i instrumentets karaktär och plats i musikutbildning och på scen. I maj håller forskningsgruppen även en workshop på en EAS konferens i Lyon där forskare och musiklärare från hela Europa deltar.

I det fortsatta projektet läggs fokus vid implementering av guidelines och prövning av undervisningsmodeller för både lärare och lärarstudenter. I slutet av projektets andra del har projektet löpt hela varvet runt – från kartläggning, till framtagande av guidelines som senare testat av andra både för undervisning och bedömning.

Nyhet publicerad 14 mars 2023: Forskning på unik musikutbildning i Ystad får ännu mer pengar

Tidigare publicerad nyhet: 900 000 kr till forskningsprojekt om datorn som instrument » Ystad Gymnasium

Rulla till toppen