900 000 kr till forskningsprojekt om datorn som instrument

Vår lärare Erik Lundahl har i samarbete med Malmö musikhögskola och en musiklärare på Rythmus blivit beviljade 900 000 kr till ett forskningsprojekt med start HT21. Projektet kommer att bedrivas under två år. Det är Lunds Universitet som driver projektet ”Praktiknära forskning” och detta forskningsprojekt handlar självklart om datorn som instrument. Stort grattis till Erik, alla deltagare och vår skola som får vara med om detta!

Erik har under det senaste året haft ett samarbete/utbyte med Joakim Barfalk (universitetsadjunkt, Musikhögskolan i Malmö) och Per Berlin Englund (datorlärare på Rytmus) angående dator som instrument (EDI). Dels för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, inspiration, men också för att hjälpa Joakim få till stånd instrumentets vara i högre utbildning. Vilket är positivt för våra elever, vilket så skulle innebära att de har någonstans att söka sig vidare till.
Tillsammans med Anna Haumann (doktor i musikpedagogik och lektor, Musikhögskolan i Malmö) sökte de medel för att bedriva forskning om dator som instrument. Det är ett ganska öppet projekt som man kan utforma relativt fritt och exakt hur detta kommer genomföras återstår att se.

– ”Ett av målen med projektet är att stärka alla lärare i hanteringen av dator som instrument vilket jag ser hade kommit till stor glädje i vår verksamhet. Det känns det ytterst angeläget att delta och genomföra den första vetenskapliga studien på detta område med tanke på min del i att vara först i Sverige på gymnasial nivå med datorn som instrument. Det är ett område som nu växer närmast explosionsartat både nationellt och globalt.”, säger Erik Lundahl. Erik jobbar som lärare på Estetiska programmet.

Postad i
Rulla till toppen