Fler elever klarar matten på gymnasiet

Artikel från Ystads Allehanda, publicerad 2018-09-07

Eleverna på Ystad Gymnasium får allt bättre kunskaper i matematik. Allt färre underkänns, samtidigt som fler får höga betyg.
– Det är glädjande att vi kan mäta utvecklingen och att det går åt rätt håll, säger Jan Erlandsson (C) ordförande i gymnasienämnden.
I ett par år har det varit stort fokus på matteundervisningen på Ystad gymnasium.

– Vi har skapat mindre undervisningsgrupper, men också anställt specialpedagoger med inriktning på matematik, säger Håkan Persson, utvecklingschef på Ystad gymnasium

I arbetet med att höja kvaliteten i matteundervisningen ingår även den statliga satsningen Mattelyftet, digitala satsningar, mer läromedel och kollegialt lärande.

Ystad gymnasiums satsning kom till efter att det visat sig att hälften av elevernapå samhälls- och ekonomiprogrammen inte klarade matten.

Parallellt med satsningen har Ystads gymnasium även infört ett sätt att mäta kvaliteten i undervisningen.

– Det handlar om att titta på vilka kunskaper eleverna har med sig in i gymnasiet och hur de sedan klara sina gymnasiestudier, säger Jan Erlandsson.

När Ystad gymnasium 2016 blev en kommunal skola skrev den nya gymnasienämnden även om målen. Målsättning för elevernas kunskapsresultat togs bort, vilket fick kritik av revisionen. Istället vill nämnden se att alla elever, oavsett förkunskaper, får möjlighet att utvecklas i gymnasiet. Alla rektorer har möjlighet att sätta mål för verksamheten på rektorsområdet. Samtidigt finns en rad övergripande mål som gäller för hela skolan, bland annat högre måluppfyllelse och bättre närvaro.

Metoden att mäta har inriktats på matematikundervisningen.

– Nu har vi resultat av att ha följt eleverna under tre år, säger Håkan Persson.

Under de åren har andelen elever som tar sin gymnasieexamen och lämnar gymnasiet med godkända betyg ökat från 80,1 procent 2017 till 80,9 2018.

– Det är glädjande, inte minst med tanke att antalet elever ökat, säger Håkan Persson.

Även när man jämför mattekunskaperna har måluppfyllelsen ökat.

– Vi ser att andelen elever som får underkänt minskar samtidigt som andelen elever med höga betyg ökar. Det gäller alla tre mattekurserna, A, B och C.

Lite enkelt uttryckt läses A-kurserna på natur- och teknikprogrammen, B-kurserna på samhälle-, ekonomi- och estetprogrammen och C-kurserna på yrkesprogrammen.

– Det visar att våra insatser gett resultat, säger Håkan Persson som påpekar att bättre mattekunskaper även ger bättre självkänsla och bidrar till att fler elever vill läsa vidare.

Postad i
Rulla till toppen