Ystad Gymnasium växer

Artikel från Ystads Allehanda, publicerad 2018-02-20. Foto: Cecilia Billgren

Ystad Gymnasiums lokaler på Park får allt fler elever och behöver bygga ut. Nu planeras för en ny byggnad öster om biblioteket. Dessutom hoppas skolan kunna hyra in sig i en industrilokal på Fridhemsgatan.
Allt fler elever söker sig till Ystad gymnasium. Skolan börjar bli trångbodd och för att få plats med alla behöver inte minst Park växa.

– Vi väntar en stor ökning av antalet elever på yrkesintroduktionsprogrammet. För att få plats med alla, letar vi lokaler utanför skolan, säger gymnasiechef Lars-Inge Persson. I hörnet mellan Fridhemsgatan och Industrigatan finns industrilokalerna som gymnasiet vill förvandla till skola.
Ett stenkast öster om Park, på andra sidan Fridhemsgatan finns industrilokaler som skolan hoppas få tillstånd att förvandla till dels en verkstad och dels undervisningslokaler.

– Vår tanke är att låta bygga en andra våning och inreda undervisningssalar, säger Lars-Inge Persson.

Myndighetsnämnden ska i veckan ta ställning till fastighetsägaren E M W Invest AB ansökan om att få ändra användningen av lokalerna från industri till fordonsteknisk undervisning.

– Vi hoppas ha tillgång till lokalerna i höst, säger Lars-Inge Persson. I de nya lokalerna vill skolan göra plats för eleverna på yrkesintroduktion. I dag går 30-40 elever på programmet, men till hösten räknar Lars-Inge Persson med en fördubbling.

Även inne på Park ska det byggas till. Mellan biblioteket och den höga skolbyggnaden vill gymnasiet bygga lokaler för gymnasiesärskolan.

– De ska dockas ihop med den höga byggnaden och kommer att samla all verksamhet på ett plan. Det underlättar väldigt mycket för eleverna. Många av dem är rullstolsburna och beroende av annan teknisk utrustning. De nya lokalerna kommer också att vara enklare att nå med färdtjänst.

Skolan försökte först få till en utbyggnad på den östra sidan av den höga skolbyggnaden. – Men där var marken prickad och fick inte bebyggas. Lite överraskande verkar det gå bra här på den västra sidan, säger Lars-Inge Persson. Han räknar med att bygget tar ungefär ett år och ska komma i gång under 2018.

Läs artikeln på ystadsallehanda.se.

Postad i
Rulla till toppen