Blivande gymnasieingenjör på Lindsténs Elektriska

Ludwig Larsson går fjärde teknikåret på Ystad Gymnasium och tar examen i juni 2018. Under sina apl-veckor, arbetsplatsförlagda lärande, har han genomfört sitt examensarbete på företaget Lindsténs Elektriska AB i Tomelilla.

”Arbetet bestod av att bygga ett automationsskåp som styr en pallhiss. Själva ”hissen” är en animerad simulation i en skärm, som reagerar verklighetstroget (om en sensor känner av något skickar den ut en signal till skåpet, om skåpet skickar ut en signal till en motor tar skärmen emot det osv). Skåpet är i sig helt autentiskt, och skulle mycket väl kunnat sitta på en riktig hiss. Arbetet inkluderade allt som ingår i ett riktigt projekt som bland annat kalkyl, offert, ritningar, montering och programmering.”

Måndag 23 april kl 10.00 visar Ludwig sitt arbete på Lindsténs Elektriska

Särskilt inbjudna är elever i åk 3 på teknikprogrammet, som läser kurserna mekatronik och produktionskunskap och är behöriga att söka det fjärde teknikåret, gymnasieingenjörsutbildningen.

Fjärde teknikåret

Det fjärde tekniåret är ett påbyggnadsår för de som tagit examen från teknikprogrammet. Efter ett år erhåller eleverna en yrkestitel som gymnasieingenjör. Detta kan liknas med den tidigare fyraårig teknisk utbildning. Hösten 2015 infördes utbildningen och Ystad blev beviljad 10 utbildningsplaster med utgång produktionsteknik- automation. Under det fjärde teknikåret har eleverna 11 veckors apl, arbetsplatsförlagt lärande. Ystad Gymnasium samverkar med 10 företag i Ystad, Tomelilla och Simrishamns kommuner.

Lindsténs Elektriska berömmer Ludwig i sitt nyhetsbrev

“Ludwig som pluggar till gymnasieingenjör genom fjärde teknikåret på Ystad Gymnasium har gjort sin praktik hos oss under 3 veckor i höstas och under 8 veckor nu på våren. Praktiken ingår som en del viktig del av det fjärde teknikåret. Blanda teori med praktik ger en klar fördel inför den framtida yrkeskariären.

Ludwig har imponerat på oss alla och han redovisade sitt projektarbete hos oss i Tomelilla på verkstaden i fredags. Arbetet har bestått i att genomföra och leverera en automatikleverans från förfrågan-kalkyl-offert och installation med drifttagning. Uppgiften har skapats som en del ur ett verkligt projekt. Redovisningen gick bra och både PLC-programmeringen och skåpsbyggnationen höll och fungerade som det var tänkt. Toppen!

Fantastiska handledare hos oss har Fredrik Tufvesson, Ola Carlsson och Ulf Nilssonvarit. Avtackning och ett stort önska lycka till till Ludwig har framförts och Ludwig själv bjöd på en fantastisk tårta i sann Lindsténs anda”

Nyhet från Lindsténs Elektriska nyhetssbrev, publicerat 2018-04-16.

Lindstens elektriska examensarbete

Postad i
Rulla till toppen