Gymnasieingenjör – fjärde teknikåret

Vi erbjuder dig en 1-årig utbildning i Produktionsteknik med värdefull praktik som ger dig rätt specialkompetens för arbete inom teknikbranschen. Satsa på dig själv och börja plugga hos oss!

1-årig utbildning inom Produktionsteknik

I samarbete med de regionala teknik- och industribranscherna kan du hos oss på Ystad Gymnasium bli examinerad gymnasieingenjör efter ett fjärde teknikår. En utbildning som ligger helt rätt i tiden med tanke på dagens behov av kompetensförsörjning inom teknik- och industrisektorn. Vi startade utbildningen hösten 2015, där studier kombinerat med praktik ger goda framtidsmöjligheter. Teoretiska studier varvas med företagsanpassad praktik där arbetsformerna har inslag av entreprenöriella projekt och olika case i form av problemlösningar.

Efter utbildningen är du mer attraktiv för arbetsmarknaden och du kan även lättare tillgodogöra dig högre ingenjörsstudier.

 Kurser

Vi erbjuder den nationella profilen Produktionsteknik med utgång Produktion och automation.

 • Gymnasieingenjör i praktiken 200 p
 • Produktionsfilosofi 1 100p
 • Valbara kurser 500p
  • Allmän automationsteknik 100p
  • Mät- och styrteknik 100p
  • CAD-specialisering 100p
  • Programmerbara styrsystem 100p
  • Teknik – specialisering 100p
 • Examensarbete 100p

Fjärde teknikår vs högskolestudier

Efter ett år är du direkt redo för arbetslivet. Det fjärde teknikåret ger dig utbildning och praktik där du har möjlighet att skaffa dig nya förmågor och specialkompetenser som just arbetsgivare letar efter. Det fjärde teknikåret är en perfekt grund att starta med, även om du senare funderar på att läsa vidare på högskola eller universitet.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under utbildningen till gymnasieingenjör kommer du att få lära dig praktiskt arbete ute i arbetslivet, vilket görs i form av arbetsplatsförlagt lärande (APL) under totalt 11 veckor. Vilket motsvarar en tredje del av utbildningen. Skolan ansvarar för att anskaffa APL-platser och att lärandet i arbetslivet uppfyller de krav som finns för utbildningen. De lokala företagen i regionen, som redan från början varit med i ett lokalt programråd, samarbetar med skolan om planering och kvalitetssäkring av utbildningen. Signalen som skolan fått är att det behövs fler gymnasieingenjörer både i produktionen och på konstruktionsavdelningen!

Företagen som erbjuder våra elever APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Ansökan och behörighet

För att vara behörig att söka ska du ha en gymnasieexamen från ett teknikprogram och du får vara högst 22 år vid ansökningstillfället.

Ansökan gör du via skånegy.se, kontakta din SYV för att få ett ansökningskonto. Ansökningsperioden pågår mellan 25 april – 15 maj.


Arbetar du på ett teknikföretag i Ystad-regionen?

Ta chansen att erbjuda praktikplats, handleda och arbeta tillsammans med en eller två av våra kommande gymnasieingenjörer under 11 veckor av deras utbildning. Det ger ert företag möjligheten att kunna forma och utbilda en kommande arbetskraft inom just ditt företags specialkompetens. Ladda ner informationsfoldern för T4 företag, för att få mer kunskap om vad en handledare förväntas göra och vilka vinster som finns för ert företag.

Har du frågor eller vill anmäla ditt företag som lämplig praktikplats?

Kontakta Håkan Persson på [email protected] eller 0709 23 07 15

Idag har vi ett programråd som består av skola, kommun och näringsliv som tillsammans arbetar för att ständigt vidareutveckla utbildningen av ungdomar och koppla ihop våra elever med potentiella praktikplatser och arbetsgivare.

Media skriver om utbildningen

Praktik leder till jobb Praktik leder till anställning