Yes! Vi är ett Motorbranschcollege!

Igår, den 22 augusti 2018, fick vi äntligen beskedet – att vårt Fordons- och transportprogram har blivit certifierat Motorbranschcollege! I september 2017 skickade vi in vår ansökan till Motorbranschens Yrkesnämnd om att kunna bli ett certifierat motorbranschcollege och nu har de granskat oss och kunnat säkerställa att vårt Fordons- och transportprogram lever upp till kraven. Nu är vi en av sju skolor i Sverige som fått certifieringen.

”Vi är riktigt stolta och glada över att få certifieringen på vår utbildning! Vi vet att vi bedriver en bra utbildning och det är ytterst roligt att då få sätta Motorbranschens stämpel på utbildningen. Eleverna kan då också vara säkra på att deras val av gymnasium varit rätt”, säger rektor Mattias Rådmark.

Vad är motorbranschcollege?

Motorbranschen kännetecknas av en snabb teknisk utveckling. Yrkenas inne­håll har förändrats mycket de senaste tio åren, inte bara vad gäller tekniska kunskaper utan även sättet att arbeta. Kundkontakter är betydligt vanligare i dag, liksom behovet av språkkunskaper.
Motorbranschen har ett stort rekryteringsbehov. De närmaste tre åren behöver branschen anställa 5 800 personer. Det innebär att jobb väntar varje elev som väljer gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar.

För att möta motorbranschens rekryteringsbehov måste utbildningen vara kvalitativ och därigenom attraktiv. Det blir den genom Motorbranschcollege.
Motorbranschcollege är ett kvalitetssystem som riktar sig mot särskilt utvalda gymnasieskolor som tillhandahåller utbildningar mot motorbranschens yrken. Genom att initiera och stärka samverkan mellan gymnasieskolor och företag i motorbranschen vill vi höja utbildningskvaliteten.

På ett Motorbranschcollege läggs stor vikt på ett nära och strukturerat samarbete mellan skola, företag och bransch. Företagens engagemang är cen­tralt, eftersom det är genom ett starkt stöd från motorbranschens företag som skolan får rätt verktyg för att kunna erbjuda eleverna en relevant utbildning för arbetslivets behov.

För att bli ett Motorbranschcollege ska gymnasieskolans fordonstekniska utbildning möta sex kriterier, som säkerställer utbildningens kvalitet gentemot elever och arbetsmarknaden.

Kriterierna omfattar:

  • en säkrad kompetensförsörjning
  • en stärkt samverkan mellan skolan och branschen
  • kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen
  • en god kompetensutveckling av yrkeslärarna
  • ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
  • ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande

Klarar skolan dessa sex kriterier certifieras den som Motorbranschcollege. Bakom Motorbranschcollege står Motorbranschens Arbetsgivareförbund och IF Metall.

Postad i
Rulla till toppen