Fordons- och transportprogrammet

Gillar du fordon och motorer? Vill du få mer kunskaper om att serva och reparera fordon? Då är Fordons- och transportprogrammet rätt program för dig.

Programmet erbjuder tre inriktningar

 Personbil

 Lastbil och mobila maskiner

 Karosseri och lackering

Ystad Gymnasium har lång erfarenhet av att erbjuda yrkesutbildningen Fordons- och transportprogrammet. Vi har behöriga och legitimerade yrkeslärare och vi erbjuder alltid kurser som ger dig grundläggande behörighet. Det ger dig stora möjligheter att studera vidare på högskola, universitet eller yrkeshögskola.

Du har möjlighet att få körkortsstipendium. Om du klarar första halvan av utbildningen på ett bra sätt kan du ansöka om att bli Q-elev (Q=kvalitet). Det ger dig många förmåner i din fortsatta utbildning på FT. Vi har nära samarbete med branschen och utsikterna är goda att få arbete direkt efter utbildningen.

Nu är vi också ett Motorbranschcollege!

I augusti 2018 blev äntligen vårt Fordons- och transportprogram certifierat som ett Motorbranschcollege. Motorbranschen kännetecknas av en snabb teknisk utveckling. Yrkenas inne­håll har förändrats mycket de senaste tio åren, inte bara vad gäller tekniska kunskaper utan även sättet att arbeta. Kundkontakter är betydligt vanligare i dag, liksom behovet av språkkunskaper. Motorbranschen har ett stort rekryteringsbehov. Det innebär att jobb väntar varje elev som väljer gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar.

För att möta motorbranschens rekryteringsbehov måste utbildningen vara kvalitativ och därigenom attraktiv. Det blir den genom Motorbranschcollege. Motorbranschcollege är ett kvalitetssystem som riktar sig mot särskilt utvalda gymnasieskolor som tillhandahåller utbildningar mot motorbranschens yrken. Genom att initiera och stärka samverkan mellan gymnasieskolor och företag i motorbranschen vill vi höja utbildningskvaliteten.

”Vi är riktigt stolta och glada över att få certifieringen på vår utbildning! Vi vet att vi bedriver en bra utbildning och det är ytterst roligt att då få sätta Motorbranschens stämpel på utbildningen. Eleverna kan då också vara säkra på att deras val av gymnasium varit rätt”, säger rektor Mattias Rådmark.

Jobbmöjligheter

Programmet ger dig möjlighet att söka dig till yrken som t ex

  • Personbilsmekaniker
  • Lastbilsmekaniker
  • Maskinmekaniker
  • Billackerare
  • Bilskadereparatör