Vad är kusterosion?

Den 10 maj var Samhällsvetarna i åk 1 från SA16A ute vid Ystads strand för att undersöka kusterosion med Marietorps naturskola som anordnat dagen.

Tema: Kusterosion

Dagens tema var kusterosion för Ystads kommun. Eleverna samlades vid “Världens ände” i Ystad. Först fick de en presentation och föreläsning om kusterosion, men frågeställningar som Vad är kusterosion? Hur förebygger Ystad? Och Vilka klimatrisker finns det?

Därefter var det dags att undersöka stranden utanför Ystad för att uppleva olika fenomen kring kusterosionen i Ystad. Eleverna spelade sedan spelet “Riskköping” som handlar om att planera och bygga den översvämningssäkra staden.

Riskköping

Att planera en stad utifrån befintlig och ny bebyggelse kan vara en utmaning och det finns ofta många olika intressen att ta hänsyn till vilket ställer höga krav på stadsplaneringen. I spelet Riskköping får deltagarna en förståelse för hur ett samhälles sårbarhet för översvämningar hänger samman med planering. De får samtidigt vara med i förändringsprocessen av en stad med att visuellt bygga och planera den och ta hänsyn till invånarnas önskemål.
Förebyggande handlar om att tänka efter, före.
Syftet med aktiviteten är att medvetandegöra deltagarna om klimatrelaterade risker, hur ett samhälle kan påverkas av en sådan händelse och hur man kan hantera konsekvenserna.

Fokus i den aktivitet låg på det förebyggande arbetet. Riskköping behandlar olika typer av översvämningar och samhällsviktig verksamhet, den behandlar frågan om befintlig bebyggelse kontra ny bebyggelse och vilka åtgärder som kan vidtas vid olika skeenden.

Hur går det till

Under aktivitetens gång får deltagarna utmaningar av skilda slag som syftar till att de ska fundera och resonera runt hur man kan minska sårbarheter och risker i staden. Deltagaren får i dessa resonemang ta olika roller som t.ex stadsplanerare, räddningstjänst och tekniska kontoret på kommunen.

Efterarbete

För att kunskaperna verkligen ska sätta sig, är efterarbete viktigt. Här finns förslag från Marietorps naturskola på vad eleverna skulle kunna fortsätta arbeta med inom ämnet kusterosion:

  • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och påverkan på ekosystemet.
  • Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
  • Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället och påverkan på miljön.
  • Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
  • Olika aspekter på hållbar utveckling.
  • Hur livets villkor och ekologi kan studeras på olika nivåer.
Postad i
Rulla till toppen