Ingen ska behöva fly undan klimatet

Elever på Österport, naturvetare och samhällsvetare, kommer att anordna en julbasar tisdagen den 15/12 kl. 11-13 där vi kommer att informera om Musikhjälpens tema för 2015: ”Ingen ska behöva fly undan klimatet”. Julbasaren kommer att vara i glasgången, där vi även kommer att sälja smått och gott för att samla in pengar som avkortat går till Musikhjälpen 2015.

Digital insamlingsbössa

Vi har också skaffat en digital insamlingsbössa från 2/12 till 16/12 för att samla in pengar, som oavkortat går till Musikhjälpen 2015.

Insamlingsbössan ÖP hjälper

Ditt bidrag är viktigt för att göra en förebyggande insats och hjälpa de människor som riskerar att drabbas hårdast av klimatrelaterade katastrofer.

Evenemanget Naturvetenskapliga Samhällsvetenskapliga