Uppstartstider åk 2, 3 och 4

Uppstartstider för åk 2, 3 och 4
höstterminen 2020

Torsdag 20 aug 2020
08.15 FT19, samling i arbetslagets lokaler.
08.15 FT18, samling i arbetslagets lokaler.
09.00 BA19, samling i arbetslagets lokaler.
09.00 EE19, samling i arbetslagets lokaler.
10.00 EE18, samling i arbetslagets lokaler.
HT19 to 20/8 enl. schema, på programmet.
HT18 to 20/8 enl. schema, på programmet.
RL19 to 20/8 enligt ök. med lärarna.
RL18 to 20/8 enligt ök. med lärarna.

Fredag 21 aug 2020
09.00 NA18 och NA19, samling i arbetslagets lokaler.
09.00 HA18, HA19, EK18 och EK19, samling i arbetslagets lokaler.
09.00 SA18 och SA19, samling i arbetslagets lokaler.
09.00 HV18 och HV19, samling i arbetslagets lokaler.
10.00 ES18 och ES19, samling i arbetslagets lokaler.
10.00 TE18 och TE19, samling i arbetslagets lokaler.

Område 4 (Gymnasiesärskolan) startar enligt schema. Mentor kommer att kontakta varje elev.

Måndag 24 aug 2020
09.00 VO18 och VO19, samling på programmet.
09.00 BA18, samling på programmet.
11.00 BF18 och BF19, samling på programmet.

Tisdag 25 aug 2020
8.30 NB19, samling i arbetslagets lokaler.
8.15 NB18 start enligt schema. Samling kl 11.00.

Postad i
Rulla till toppen