Vår skolbibliotekarie Linnea talar på Ystad Summit

Torsdagen den 7 september kl 15.00 under Ystad Summit på Hotell Fritiden lokal Medley kan du lyssna på vår skolbibliotekarie Linnea när hon, tillsammans med Svensk Biblioteksförening, kommer att prata om varför det är viktigt med skolbibliotek. I samtalet kommer diskussionen att lyfta vad skolbibliotekarien bidrar med i vardagen på skolan och diskutera hur de politiska förutsättningarna ser ut för att få till en förändring. Alternativet, att inte ge elever riktiga skolbibliotek, det är att skjuta stora kostnader på framtiden.

Läs mer om eventet hos Ystad Summit här: Skolbibliotek – ett sätt att öka läsningen – Ystad Summit

Hur känns det att delta i Ystad Summit?

Det känns kul att få delta i Ystad Summit, det är jättebra att skolbiblioteksfrågan lyfts upp och viktigt att uppmärksamma vad ett skolbibliotek är och kan göra med rätt resurser.

Varför är det viktigt att prata om skolbibliotek och politiska förutsättningar?

Politiska förutsättningar är viktigt att prata om därför att tillgången till skolbibliotek fortfarande ser så olika ut på olika skolor. Trots att vi vet att skolbibliotek gör skillnad så är det fortfarande många elever som saknar skolbibliotekarie. Det behövs därför ett tydligare regelverk för detta så att vi kan få en mer likvärdig skola för alla.

Vad hoppas du att åskådarna tar med sig från samtalet?

Jag hoppas att åskådarna får med sig en positiv bild av vilken skillnad ett skolbibliotek kan göra. Att de ser möjligheterna med skolbibliotek!

Varför ska man lyssna på samtalet?

Man får inblick i hur man kan arbeta med barn- och ungas läsförmåga på olika nivåer i samhället, varför vi behöver utveckla och förbättra likvärdigheten för Sveriges elever samt hur skolbibliotek är en viktig del av ett demokratiskt samhälle. Alltså kommer man att få ta del av massor av spännande diskussioner!

“Skolbibliotek är en viktig del av ett demokratiskt samhälle” – Svensk biblioteksförening (biblioteksforeningen.se)

Postad i
Rulla till toppen