Digital teknik ska underlätta APL

Kan den arbetsplatsförlagda utbildningen på yrkesprogram underlättas med hjälp av digital teknik? Just nu pågår ett pilotprojekt för att kunna svara på den frågan. Under läsåret 16/17 kommer vi att testköra två olika appar som båda har samma syfte: att underlätta och effektivisera APL-hanteringen för elever, lärare och handledare.
De två apparna har flera likheter men det finns förstås en del olikheter och utvärdering av pilotprojektet ska ske i slutet av vårterminen 2017.
Program som ingår i projektet är Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Hantverksprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet samt T4.

Niclas Olsson