Hur är det att komma som ny elev till en byggarbetsplats?

Hur är det egentligen att komma ut som elev/lärling till en ny byggarbetsplats? Vad gör en handledare?

Vid ett tillfälle under våren hade lärare Daniel samlat 15 handledare från Nyströms bygg, för att ge introduktion av Skolverkets handledarutbildning.
Vi berättade om Ystad Gymnasium och vår utbildning Bygg- och anläggningsprogrammet.

Många av handledarna kom själv att fundera över hur det egentligen var första gången de själva kom ut som elev/lärling till en byggarbetsplats. Många av handledarna hade glömt hur det var. Hur blev de bemötta första gången?
Vi pratade om hur skolans upplägg ser ut idag och hur olika elevernas förkunskaper inom bygg kan vara.

🔹 Vi kom fram till hur viktigt det är att bemöta rätt – både elever och företag.
🔹 Det väcktes även tankar och diskussioner inom bedömning och hur kriterierna ser ut.

Vi har ett bra samarbete med Nyströms bygg och de har haft och har många av våra elever från Bygg och anläggning på APL hos sig.

Rulla till toppen