Vi fortsätter att vara ett Motobranschcollege!

Ystad Gymnasium är första gymnasieskolan i Sverige att för andra gången bli certifierat som Motorbranschcollege på Fordons- och transportprogrammet. På måndagen den 17 april firade vi denna fantastiska framgång och positiva utveckling med tårtakalas och kaffe i våra fordonshallar. Här fanns glada elever tillsammans med stolta lärare och branschföreträdare.

Certifieringen innebär en kvalitetsstämpel som visar att skolans utbildning på Fordon och transport uppfyller motorbranschens kvalitetskrav. Bakom Motorbranschcollege står Transportföretagen och IF Metall.

6 kriterier måste uppfyllas

För att bli ett Motorbranschcollege ska gymnasieskolans fordonstekniska utbildning möta sex kriterier, som säkerställer utbildningens kvalitet gentemot elever och arbetsmarknaden. Klarar skolan dessa sex kriterier certifieras den som Motorbranschcollege.

​Kriterierna omfattar:

  • En säkrad kompetensförsörjning
  • En stärkt samverkan mellan skolan och branschen
  • Kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen
  • En god kompetensutveckling av yrkeslärarna
  • Ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
  • Ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande

Första certifieringen år 2018

År 2018 blev Ystad Gymnasium för första gången certifierade som Motorbranschcollege och så här såg vårt tårtkalas ut då. Läs mer här om första certifieringen som skedde 2018.

Rulla till toppen